مجمع عمومي اتحاديه بازرگاني تعاوني‌هاي صنايع‌دستي خراسان رضوي

سرپرست معاونت صنايع‌دستي خراسان رضوي در اين باره به خبرنگار ميراث آريا(chtn)، گفت:‌ در نخستين مجمع عمومي اتحاديه بازرگاني شرکت‌هاي تعاوني صنايع‌دستي با حضور نمايندگان 25 تعاوني امروز تشکيل جلسه مي‌دهد.

سيد جواد عابدي ادامه داد: اين شرکت‌هاي تعاوني صنايع‌دستي با هدف تعيين اعضاء هيأت مديره گردهم مي‌آيند.

وي با اشاره به اينکه اعضاء هيأت مديره اين اتحاديه متشکل از هفت نفر خواهد بود، اظهار داشت: پنج نفر از عضاء‌ اصلي و دو نفر عضو علي البدل هستند.

سرپرست اين معاونت افزود: اين اتحاديه به منظور ساماندهي امور مربوط به آموزش، توليد، عرضه و فروش صنايع‌دستي تشکيل خواهد شد.

عابدي اضافه کرد:‌ همچنين اتحاديه بازرگاني شرکت‌هاي تعاوني صنايع‌‌‌دستي فروش مجازي، بازاريابي داخلي و خارجي را نيز در رأس اهداف خود تعريف کرده است.

اين مقام مسوول تأکيد کرد: 60 شرکت تعاوني و تشکل صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي در استان خراسان رضوي فعال هستند.

وي در ادامه اظهار داشت:‌ در اين جلسه عده‌اي از کارشناسان اداره کل پست براي توجيه طرح فروشگاه مجازي در سايت پست خراسان رضوي نيز حضور مي‌يابند.

سرپرست معاونت صنايع‌دستي خراسان رضوي با بيان اينکه طبق تعاملات به عمل آمده با اداره کل پست استان خراسان رضوي هنرمندان امکان ارائه توليدات خود را در اين سايت خواهند داشت، گفت: اين سايت الکترونيکي امکان فروش و بازاريابي توليدات صنايع‌دستي را به وجود مي‌آورد.


111/

انتهای پیام/

کد خبر 138912256