سراي کشمشچيلر بازار تبريز بازگشايي مي‌شود

«تراب محمدي» در گفتگو با‌ ميراث آريا‌(chtn) با اشاره به اين موضوع که مرمت قسمتهاي غربي و شمالي اين سرا سال گذشته انجام شده است، تصريح کرد: در مرمت سال جاري بيش از 95 درصد پيشرفت فيزيکي داشته‌ايم.

اين مقام مسوول آغاز عمليات مرمت سال جاري را از تيرماه اعلام کرد و افزود: سال جاري نيز مرمت ضلع شرقي و نيمي از بخش جنوبي اين سرا انجام شده است.

وي خاطرنشان کرد: ايوان چوبي به مرور تخريب شده بود که با اجراي دوباره و تعويض ستونها مرمت کامل در آن صورت گرفت.

به گزارش ميراث آريا وي عمده آسيب‌هاي وارد شده بر بنا را ناشي از اتفاقات طبيعي و شرايط جوي دانست و خاطر نشان کرد: کف‌سازي ‌ايوان، سفيدکاري و گچ‌کاري ستون‌هاي‌چوبي، و مرمت ديوارهاي اين سراي تاريخي انجام شده است.

قدمت اين بنا مانند اغلب بناهاي مجموعه بازار تبريز مربوط به دوره قاجاري است، که تمام فضاهاي کالبدي سرپاي بازار پس از زلزله تبريز بازسازي شده است.‌‌ايوان چوبي زيباي سراي کشمشچيلر از مهمترين و زيباترين شاخصه اين بنا محسوب مي‌شود.
‌/110

انتهای پیام/

کد خبر 139009208