کاربري خشت خام سبک در زيويه تاييد مي‌شود

«محمد حسيني» در گفت‌و‌گو با ميراث آريا(chtn) با اشاره به اين که فاز کوتاه‌مدت ساخت اين خشت دو ماه پيش پايان يافت، خاطرنشان کرد: مطالعات کوتاه‌مدت چند نمونه شاخص انتخاب شده انجام شده و پس از نمونه‌سازي مجدد در محوطه آزمايشگاهي قرار گرفته است.

اين مقام مسوول با بيان اين مطلب که فاز کوتاه‌مدت اين پروژه سال گذشته آغاز شده بود، اظهار داشت: سه سال بعد از قرارگيري محصول به دست آمده در محيط آزمايشگاهي و شرايط جوي مختلف اگر نتايج به دست آمده حاکي از قابل استفاده بودن اين خشت خام بود، اين خشت در بازسازي‌ بناها و آثار تاريخي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

گفتني است، ساخت اين خشت با هدف استفاده مرمتگران از اين محصول براي بازسازي آثار تاريخي انجام شده است و اگر قابليت اجرايي داشته باشد، استفاده از آن به ديگر مرمتگران هم توصيه مي‌شود.
/110

انتهای پیام/

کد خبر 1390092157