اثر جهاني گنبد سلطانيه در فهرست گروه بازي‌هاي ميراث جهاني يونسکو

«عليرضا رازقي» در گفت‌وگو با ميراث آريا(chtn) افزود: گروه بازي‌هاي ميراث جهاني 2012 ميلادي در حال طراحي نرم‌افزاري است که در آن چهل اثر ثبت شده در فهرست ميراث جهاني، معرفي مي‌شوند.

وي در ادامه تصريح کرد: افزايش آگاهي عمومي نسبت به آثار جهاني برگزيده، افزايش اطلاعات و علاقه‌عمومي نسبت به شهرها و محوطه‌هاي ثبت جهاني برگزيده، ارائه محيط و نماي ديگر از آثار ثبت جهاني شده به مخاطب، فراهم آوردن وسيله‌اي جهت استفاده از ميراث‌ جهاني ياد شده در آموزش عمومي را مي‌توان از اهداف طراحي اين نرم‌افزار دانست.

مدير پايگاه ميراث جهاني گنبد سلطانيه اظهار داشت: پتانسيل‌هاي موجود در اثر ثبت جهاني گنبد سلطانيه را مي‌توان در دو بخش تفسير کرد، هرچند تاکنون بيشتر به بخش اول آن توجه شده است.

به گزارش ميراث آريا وي ادامه داد: بخش اول پتانسيل‌ها و ويژگي‌هاي کالبدي گنبد که تأکيد بر ابعاد سرشناسي سازه، تزئينات و خصائص باستاني محوطه پيرامون اين اثر ارزشمند را مورد توجه قرار مي‌دهد و بخش دوم به پتانسيل‌ها و ويژگي‌هاي حکمي، فرهنگي و مذهبي نهفته در تاريخ و پيشينه اين اثر ارزشمند تاکيد مي‌شود، که از آن جمله مي‌توان به وجوه مذهبي شيعي مرتبط با خلق گنبد سلطانيه و معناشناسي آيات، احاديث و اسماء فرهنگي موجود در آن اشاره کرد که متأسفانه تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

اين مقام مسئول افزود:‌ توجه و تأکيد نسبت به اين وجه از ارزش‌هاي گنبد سلطانيه عامل ايجاد تحول در شان و منزلت مرتبط با آن است که برنامه‌هايي نيز در اين رابطه انجام خواهد شد.
/119

انتهای پیام/

کد خبر 1390092356