حمام شيشه سنندج به ثبت رسيد

به گزارش ميراث آريا(chtn) حمام شيشه سنندج در بلوار کردستان روبروي مسجد ملاويسي قرار گرفته و اين بنا از جمله بناهاي عمومي و قديمي شهرسنندج است که به دور از چشمها قرارگرفته و تا چند سال پيش کاربري خويش را به عنوان مرکز خدماتي و بهداشتي حفظ کرده بود.

اين گزارش مي‌افزايد، حمام شيشه شهرسنندج با شماره ثبت 2839 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد.

همچنين يادآور مي‌شود، اين حمام شيشه داراي فضاهاي ورودي ،هشتي ، بينه ،سربينه و حمام گرم با ستونهاي سنگي ،سکوها ،آبنماهاي گرم و سردو خزينه است که در داخل با تزئينات آهک بري مزين گرديده و هم در سر درب ورودي داراي نماي آجر کاري است که در گذشته دچار تغييراتي شده و تا سالهاي قبل از انقلاب و چند سال بعداز آن نيز به عنوان مجموعه حمام مردانه و زنانه داراي کاربري بهداشتي بوده است.

در زمان مالکيت خانواده بابان اين حمام براساس وظايف قانوني اداره کل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي مورد بازسازي، مرمت و تعمير قرار گرفت که يکي از مهمترين اقدامات انجام شده موضوع دفع رطوبت از فضاي معماري حمام بوده است و در کنار ساير بخشها نيز شامل بدنه ديوارها و نقوش آهک بري و غيره هم مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته است.

باتوجه به اينکه در تمامي بناها موضوع مالکيت توسط هر شخص حقيقي و حقوقي براي اين اداره کل محترم است و ثبت يک بنا در فهرست آثار ملي ناقص مالکيت نخواهد بود لذا در زمان تملک آن از سوي شهرداري سنندج مقررگرديد ه از اين بنا به عنوان بنايي با کاربري فرهنگي استفاده شود که متاسفانه استفاده نشده است.
/119

انتهای پیام/

کد خبر 1390092637