ثبت 3 خانه‌ تاريخي کاشان در فهرست آثار ملي

به گزارش ميراث آريا(chtn) اين بناها عبارتنداز خانه و کارگاه «زيلوچيان»، خانه‌ «يداللهي»، خانه‌ «کريم» که به ترتيب به شماره‌هاي 29772، 29773، 29779 در اين فهرست به ثبت رسيدند.

اين گزارش مي‌افزايد: خانه و کارگاه زيلوچيان از بناهاي مربوط به اوايل دوره‌ پهلوي بوده که در محله‌ تاريخي پشت مشهد و در انتهاي بازارچه‌ سرداري مجاور گذر سرازيره قرار دارد و اين بنا شامل خانه‌اي با 2 حياط و يک کارگاه بزرگ در مجاورت آن که براي بافت و تجارت زيلو و ديگر منسوجات کاشان مورد استفاده قرار داشته است.

همچنين خانه‌ي يداللهي از خانه‌هاي کوچک و مربوط به طبقه‌ متوسط در اواخر دوره‌ قاجار است که در محله‌ پشت عمارت قرار دارد.

به گزارش ميراث آريا خانه‌ کريم در دوره‌ قاجاريه ساخته شده و نيز در محله سلطان اميراحمد قرار داشته و داراي يک حياط است که همراه با فضاهاي سرپوشيده و با مصالح اصلي خشتي ساخته شده است.

گفتني است، بيش از 310 اثر تاريخي در شهرستان کاشان به ثبت رسيده که باغ تاريخي فين، محوطه باستاني سيلک، بازار، مساجد جامع و آقابزرگ و خانه‌هاي تاريخي بروجردي، عامري‌ها، طباطبايي و عباسيان از مهم‌ترين آن به شمار مي‌روند.

/119

انتهای پیام/

کد خبر 1390100432