ثبت ملي پل تاريخي گيلانده

به گزارش ميراث آريا (chtn) با ارائه پرونده پل گيلانده از سوي ميراث فرهنگي اردبيل اين اثر تاريخي مورد بررسي شوراي سياست گذاري ثبت قرار گرفت که در نهايت با مهر تاييد ، پرونده مذکور در فهرست ميراث فرهنگي کشور قرار گرفت .

اين گزارش مي افزايد ، پل گيلانده در ميان دو روستاي سلطان آباد و گيلانده قرار دارد که در دوره صفويه با زير بناي 122 متر مربع براي عبور و مرور اهالي ساخته شد.

اين در حالي است که از چند سال گذشته اين پل تاريخي دچار آسيب ديدگي جدي شده است که با ثبت اين اثر تاريخي اقدامات مرمتي و احياء آن در برنامه هاي ميراث فرهنگي استان اردبيل قرار خواهد گرفت.
/102

انتهای پیام/

کد خبر 1390100711