برگزاري سومين نشست کميته هماهنگي کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي در تهران

به گزارش ميراث آريا(chtn)، در جلسه‌اي با حضور معاون گردشگري و مديرکل دفتر توسعه گردشگري بازاريابي و تبليغات سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري که در محل معاونت گردشگري کشور برگزار شد، تعامل با کشورهاي عضو OIC مورد تاکيد قرار گرفت.

بر اساس مصوبات اين جلسه مقرر شد سامانه رواديد الکترونيک کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي سازمان همکاري‌هاي اسلامي (OIC) در ايران و با محوريت جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود.

بر اساس مصوبات اين جلسه همچنين جايزه مهر اصالت صنايع دستي آبان ماه سال جاري توسط جمهوري اسلامي ايران در بين کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي (OIC)برگزار مي‌شود.

ايجاد مرکز آموزش‌هاي تخصصي هنرهاي سنتي کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي (OIC) از ديگر مصوبات امروز دو نشست بود.

بر همين اساس مقرر شد استانداردهاي مهارت‌هاي شغلي و گردشگري کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي (OIC) نيز در ايران تدوين شده و کارگروه طبيعت‌گردي نيز متشکل از کشورهاي عضو و داوطلب نيز تشکيل شود.

بر همين اساس مقرر شد شبکه تحقيقات و آموزش گردشگري کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي (OIC) با محوريت جمهوري اسلامي ايران در ايران ايجاد شود.

به گزارش ميراث آريا، اين اجلاس دو روز بوده و يک روز نيز براي بازديد و ديدار کشورهاي عضو از ظرفيت‌هاي گردشگري و ميراث فرهنگي کشور پيش‌بيني شده است.

يادآور مي‌شود: اين اجلاس پيرو برگزاري اجلاس هفتم وزراي گردشگري کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي (OIC) که در آذرماه 89 به ميزباني سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري تهران انجام شد برگزار مي‌شود.

بنا بر اين گزارش دفتر توسعه گردشگري بازاريابي و تبليغات سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري نيز مسووليت هماهنگي امور برگزاري اين نشست و کميته علمي و محتوايي اجلاس امسال کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي (OIC) را بر عهده دارد.
/120

انتهای پیام/

کد خبر 1391032031