مرمت مدرسه 22 بهمن اروميه ادامه دارد

«حسين بحريني» با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn) گفت: اين بنا که به عنوان فضاي آموزشي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، از سال 1387 در حال مرمت است و آخرين قرارداد مرمت آن مربوط به سال 90 مي‌شود و تاکنون بخش زيادي از مدرسه مرمت شده است.

وي با اشاره به اين که بيش از 21 ميليارد ريال براي مرمت اين بناي تاريخي اختصاص داده شد، افزود: در اين مرحله، تعمير و تعويض پنجره‌هاي چوبي، احياي 2 ستون در نماي جلوي بنا که از بين رفته بود، سفيدکاري و اصلاح ديوار پشت محوطه و طاق‌ها به صورت کامل انجام شده است.

بحريني در ادامه به ميراث آريا گفت: همچنين حدود 90 درصد کار محوطه‌سازي نيز انجام شده و با توجه به اين که بنا در مالکيت اداره آموزش و پرورش استان است، پس از مرمت به موزه فرهنگ، اسناد و يا آموزش و پرورش تبديل خواهد شد.

بناي مدرسه 22 بهمن اروميه متعلق به دوره پهلوي اول است و شامل 3450 متر مربع عرصه و 2400 متر مربع اعياني مي‌شود.
ب/122

انتهای پیام/

کد خبر 1391032355