مسجدجامع نيم ور مرمت مي شود

«مجتبي رضواني» با اعلام اين خبر به ميراث آريا(chtn) گفت: در سال‌هاي گذشته مرمت هاي اضطراري بام و رفع خطر از پايه هاي اصلي بنا انجام شده که در اين فاز ادامه مرمت مسجد در دستور کار است.

وي با اشاره به اين که مرمت اين بناي تاريخي از محل اعتبارات ملي انجام مي شود، افزود: 300 ميليون ريال اعتبار براي مرمت اين فاز از مسجد جامع نيم ور پيش بيني شده است.

رضواني خاطرنشان کرد: اندود بام، مرمت و ساماندهي کف و سطوح داخلي و مرمت و ساماندهي حياط از جمله اقدامات مرمتي است که در اين فاز انجام مي شود.

يادآور مي شود؛ مسجد جامع نيم ور در تاريخ 25 آبان 1384 به شماره 13815 در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده است.
122/

انتهای پیام/

کد خبر 1391050218