بازگشت مجسمه‌هاي سفالي کوزوو از آلمان

به گزارش ميراث آريا (CHTN) به نقل از گلوبال پست، اين 7 مجسمه سفالي که متعلق به عصر نوسنگي در حدود 3500 تا 4000 سال پيش از ميلاد است در زمان جنگ متجاوزان صرب با مسلمانان بوسني در سال‌ها 1998 تا 1999 به سرقت رفته بود.

اين محموله چند سال پيش توسط پليس آلمان و حين يک بازپرسي معمولي از دو فرد صرب تبار کشف شده بود.

از همين رو وزير فرهنگ کوزوو با اشاره به اينکه در زمان جنگ داخلي صد‌ها شي باستاني از اين کشور به دست صرب‌ها غارت شد، افزود: تمام آثار مورد آزمايش قرار خواهد گرفت تا اصالتشان مورد تاييد قرار گيرد.

به گزارش ميراث آريا، طبق اطلاعات موجود صرب‌ها بيش از 1200 شي باستاني را از موزه کوزوو به سرقت بردند.
/109

انتهای پیام/

کد خبر 139112057