ارزن غذاي ويژه امپراتوري روم

به گزارش ميراث آريا (CHTN) به نقل از ساينس مگزين، بررسي روي 2 اسکلت کشف شده که متعلق به ساکنان محدوده و خارج از محدوده شهر رم بودند و آثار ايزوتوپ‌هاي کربن و نيتروژن در اين استخوان‌ها نشان مي‌دهد آن‌هايي که در شهر زندگي مي‌کردند رژيم غذايي گوناگوني نسبت به خارج از شهر نشينان داشتند.

«کريستينا کيلگرو» سرپرست تيم کاوش از دانشگاه فلوريدا امريکا گفت: هرچند اسکلت‌هاي بيشماري در رم وجود دارد که هنوز بررسي نشده‌اند اما اين آثار هم مي‌تواند اطلاعاتي از نحوه زندگي مردم رم از دوراني که اطلاعات چنداني از آن در دست نيست در اختيار باستان‌شناسان قرار ‌دهد.

وي افزود: در اين بررسي‌ها مشخص شد که ارزن در رژيم غذايي رومي‌ها نقش بسزايي داشته که تا حدودي برخلاف خصوصيات مصرف گرايشان بوده است.

به گزارش ميراث آريا، باستان‌شناسان اميدوارند در بررسي‌هاي آتي خود به درک مشخصي از اختلاف زندگي رومي‌هاي شهرنشين و حومه شهر نشين دست يابند.

/109

انتهای پیام/

کد خبر 139112135