راه اندازي خانه باستان شناسي در استان هاي مختلف کشور

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، دکتر «محمد شريف ملک زاده»، با بيان اين مطلب اظهار داشت: پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پژوهشکده باستان شناسي کاري کاملا تخصصي انجام داده‏اند و پس از 6 دهه پيگيري براي اولين بار در تاريخ باستان شناسي کشور شاهد رونمايي از نقشه باستان شناسي کشور هستيم.

وي يکي از اولويت‏هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين دوره از فعاليت را نگاه ويژه به حوزه باستان شناسي کشور خواند و افزود: بايد به اساتيد و دانشمندان باستان شناسي نگاه ويژه شود و تمام تحقيقات آنها به پکيج و کتاب باستان شناسي تبديل شود.

معاون رئيس جمهور با تاکيد بر لزوم حمايت از باستان شناسان کشور و آثار تاليفي آنها گفت: ما بايد قدر باستان شناسان کشور را بدانيم چراکه همين باستان شناسان بودند که باعث شدند از تاريخ و تمدن کشورمان در جهان صيانت و در عرصه جهاني به خودمان مباهات کنيم.

اين مقام مسوول خانه باستان شناسي را نيز محلي براي تحقيق و پژوهش عنوان کرد و گفت: خانه باستان شناسي نبايد فقط در تهران باشد بلکه بايد در استان‏هايي مانند فارس، اصفهان و ... که داراي بهترين و بيشترين ابنيه تاريخي هستند نيز خانه باستان شناسي ايجاد شود.

وي با اشاره به لزوم استفاده از اساتيد باستان شناسي بدون توجه به گرايشات فکري آنها ادامه داد: ما بايد در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سياست گذار باشيم و تمام کارهاي اداري و اجرايي را به باستان شناسان حتي آنهايي که بازنشسته شده اند ، واگذار کنيم.

اين مقام مسوول خانه باستان شناسي ايران را محلي براي کارهاي تحقيقي و پژوهشي خواند و تصريح کرد: نقشه باستان شناسي مي تواند کمک شاياني به حفظ و صيانت از ميراث باستان شناسي و فرهنگي کشور بکند.

دکتر «ملک زاده» با تاکيد بر استفاده از مديريت علمي در پايگاه هاي جهاني اظهار داشت: از همين امروز بايد برنامه ريزي کنيم که در پايگاه هاي ميراث جهاني کشور علاوه بر مديريت اجرايي ، مديريت علمي و نوآوري در عرصه ميراث فرهنگي داشته باشيم چراکه فقط کارهاي علمي و تحقيقاتي ما را به نتيجه مي رساند.
/120/الفانتهای پیام/

کد خبر 1391121414