کشف دروازه جهنمي در ترکيه

به گزارش ميراث آريا (CHTN) به نقل از ان بي سي نيوز، اين دروازه که به «دروازه پلوتو» نيز شهرت دارد در شهر باستاني «هيراپوليس» که متعلق به فريقي ها بود کشف شد.

دروازه اي که با دود بخور آميخته شده و در فرهنگ روم و يونان باستان مدخل ورودي به جهان پس از مرگ بوده است.

«استرابو» جغرافيدان يونان باستان در يکي از نوشته هاي خود در مورد اين دروازه آورده است: فضاي اين محدوده پر از گياه بخور بود به گونه اي که به سختي کف زمين ديده مي شد. از سوي ديگر ورود هر موجود زنده به اين مدخل نتيجه اي جز مرگ آن نداشت.

به گفته سرپرست تيم اکتشاف: اين دروازه پس از بازسازي مسير منتهي به چشمه هاي آب گرم اين منطقه کشف شد.

در حقيقت چشمه هاي شهر هيراپوليس که امروزه «پاموکله» نام دارد و از سنگ هاي تراورتن سفيد برخوردار است از اين دروازه سرچشمه مي گيرد.

وي افزود: اين منطقه تا قرن 4 ميلادي مورد استفاده قرار مي گرفته و تا 2 قرن پس از آن نيز يک محل زيارتي به شمار مي رفته است.

به گزارش ميراث آريا، اين منطقه در قرن ششم ميلادي توسط مسيحيان و پس از آن بر اثر زلزله تخريب شد.
/109

انتهای پیام/

کد خبر 139201146