تحليل و نظارت مهمترين هدف بازديد از معاونت هاي صنايع دستي سراسر کشور

«کامران سبزميداني» در گفت و گو با ميراث آريا(CHTN)، اظهار داشت: بازديدهاي مستمر استاني از وضعيت معاونت هاي صنايع دستي در سراسر کشور و انطباق آن ها با برنامه هاي ستادي از جمله اهداف گروه نظارت و برنامه ريزي است که به طور جدي در دستور کار برنامه هاي امسال اين گروه قرار گرفته است.

وي اين بازديدهاي مستمر را مهمترين راهکار براي تببين جايگاه صنايع دستي معرفي کرد و افزود: با اين وجود بررسي وضعيت عملکرد استان ها در حوزه صنايع دستي با موضوعات مختلف از جمله نحوه هزينه کرد اعتبارات ملي ابلاغ شده در خصوص تجهيز کارگاه هاي در حال منسوخ شدن، مجوزهاي صادر شده، کيفيت توليدات عرضه شده در نمايشگاه و ... در اولويت برنامه هاي نظارتي خواهد بود.

مديرکل دفتر آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع دستي کشور خاطرنشان کرد: همچنين در حال حاضر کارشناسان اين بخش در حال تدوين دستورالعمل هاي نظارتي مورد نياز اعم از دستورالعمل نظارت بر تسهيلات، فعاليت کارگاه ها، فعاليت بيمه شدگان، صدور مجوزها، استانداردهاي کارگاهي و ... هستند که با اتمام آن ها طي برنامه هاي زمان بندي شده نسبت به اعزام کارشناسان به استان ها اقدام خواهد شد.

سبزميداني ادامه داد: از اين طريق مي توانيم اطلاعات دقيق را کسب و نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسي کرده تا با برنامه ريزي مناسب و دقيق تر به چشم انداز آينده صنايع دستي کشور دست يابيم.

/117

انتهای پیام/

کد خبر 139202243