ثبت آثار جهاني پروسه اي تخصصي و علمي است

ثبت جهاني يک پروسه علمي و تخصصي بوده و با تشکيل کميته هاي علمي در سراسر کشور 28 اثر تاريخي، معنوي به ثبت جهاني رسيده است.
\"مسعود علويان صدر\" که در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد گفت: از ابتداي دولت نهم ،رئيس جمهور رسالت مهمي را بر گردن سازمان ميراث فرهنگي گذاشت تا بتوانيم نام ايران و هويت کشورمان را در جهان مطرح کنيم.
معاون ميراث فرهنگي کشور بيان کرد: با تدبير جدي گروه هاي تخصصي و علمي در سطح کشور شکل گرفت و همزمان 15 تيم کاري فعال در استان ها شکل گرفت. يک خودباوري عجيبي در بين کارشناسان ميراث فرهنگي به وجود آمد که باعث ثبت آثار جهاني شد.
وي اظهار داشت: ثبت جهاني يک اثر تنها نام نيست، بلکه يک پروسه علمي و تخصصي است، در کنار فعاليت هاي تدوين پرونده اقدامات تخصصي و استاندارد حفاظت و مرمت در تمام ابعاد شکل گرفت و کارشناسان براي بازديد از آثار کشورمان به ايران سفر کردند و تمام زوايا را براي ثبت جهاني يک اثر بررسي کردند.
\"علويان صدر\" با تاکيد بر اينکه حفاظت و مرمت نبايد دولتي باشد خاطرنشان کرد: در همه جاي کشورمان همه متحد بودند تا بتوانند يک اثر را به نام کشورمان ثبت کنند اين زحمات به جايي رسيد که کشورمان داراي سبکي براي ثبت جهاني در يونسکو شد.
او تصريح کرد: همکاران ما در ميراث فرهنگي براي ثبت آثار جهاني مقوله هاي جديدي را انتخاب کردند مانند ثبت پرونده هاي زنجيره اي که مي توان به ثبت باغ هاي ايراني در قالب 9 عنوان در 9 منطقه و فضاي جغرافيايي متفاوت که اقدام بي نظيري بود.
وي بيان کرد: در کنار مفهوم ثبت ما حضور مقتدرانه در مجامع بين المللي داشتيم، کار بي بديلي در کشورمان اتفاق افتاد و مقوله ميراث فرهنگي به ميراث ملموس تسري داده شد.
معاون ميراث فرهنگي افزود: تا سال 58 سه اثر را در فهرست آثار جهاني توانستيم ثبت کنيم و در سال 82 تخت سليمان، 83 پاسارگاد و ارگ بم که در مجموع به 7 اثر رسيد، به طوري که در دولت نهم و دهم از 35 اثر ثبت جهاني،‌ 28 اثر مربوط به اين دوره است.
وي افزود: براي امسال پرونده شهر قديمي \"ميمند\" و \"کاخ گلستان\" را براي ثبت جهاني به يونسکو ارسال کرديم همچنين براي سال 93 نيز شهر \"شوش\" و \"سوخته\" براي کانديداي ثبت جهاني در نظر گرفتيم.

انتهای پیام/

کد خبر 139202296