کميته‌هاي تخصصي همايش کيش مفيد و موثر بود

محمدعلي فرخ مهر در گفتگو با ميراث آريا(chtn) ضمن اعلام اين مطلب افزود: در نخستين نشست طرح تابستانه ستاد مرکزي سفرهاي کشور که در جزيره کيش برگزار شد، هم انديشي مفيدي ميان بخش خصوصي و مسوولين سازمان ميراث فرهنگي صورت گرفت.

وي با اشاره به اينکه بين بخش خصوصي و سازمان ميراث فرهنگي اختلافي وجود ندارد، تصريح کرد: اختلاف سليقه هايي که بين تشکل ها مطرح بود با برنامه ريزي و سياستگذاري سازمان ميراث فرهنگي به زودي برطرف مي شود.


رئيس اتحاديه هتلداران تهران يادآور شد: سازمان ميراث فرهنگي و به خصوص معاونت گردشگري توانايي حل مشکلات بخش خصوصي و حمايت از تشکل ها را دارد، همايش کيش فرصت مناسبي بود تا اختلاف نظرات مطرح و چاره اي براي آنها انديشيده شود.

فرخ مهر تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي در راستاي اجراي سياستهاي خود به تشکل ها فشار وارد نمي کند و همين امر در ايجاد حسن نيت و فضاي مثبت همکاري سازنده نقش موثري دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 139203122