ميراث معنوي ايران همواره با فرهنگ اسلامي عجين است

معاون ميراث فرهنگي كشور با بيان اين كه ماه مبارك رمضان ماه ميهماني خدا، ماه نزول قرآن، و ماه ريزش باران بركات الهي است كه فرصتي مغتنم را براي تزكيه­ي نفس و بازگشت همه­ي انسان­ها به مباني اخلاقي و اسلامي فراهم مي­آورد. گفت: ميراث معنوي ايراني همواره با فرهنگ اسلامي عجين است.

 به گزارش ميراث آريا (CHTN)آتوسا مومني شب گفت: , وقتی که  پس از ساعت­ها خويشتن­داري، در پاي سفره افطار گردهم مي­آييم تا روزه­اي ديگر را بگشاييم، در آن هنگام است كه از عمق وجود قدردان نعماتي هستيم كه پروردگار يكتا به ما ارزاني داشته وي افزود: سفره­ي افطاري ايراني، هرچند در ظاهر تشابهاتي با سفره­هاي افطاري ديگر كشورهاي مسلمان دارد، اما چنان چه آيين­ها، مراسم،‌ وقايع ملازم با آن را كه در بطن جامعه­ي ايراني شكل گرفته­اند، در نظر بگيريم، ماهيت ايراني آن بيش از پيش بر ما شكار مي­شود و همين برداشت بوده كه ما را به ثبت آيين سفره­ي افطاري ايراني ترغيب كرده است. مومني اضافه كرد: در پاي سفره­ي افطاري ايراني، بسياري از تصميم­گيري­هاي تعيين كننده­ي اجتماعي شكل مي­گيرند، علقه­هاي انساني تحكيم و تقويت مي­گردند ، زنان ومردان سهمي برابر در سازمان دهي امورات اجتماعي مربوطه دارند و انتقال   ميان نسلي آداب، باورها و اخلاقيات اسلامي به بهترين وجه صورت مي­پذيرد.

 به گفته وي،معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع­دستي و گردشگري، از زماني كه به مقوله­ي ميراث فرهنگي اشتغال پيدا كرده همواره بر اين نكته تاكيد داشته است كه ميراث معنوي اشتغال پيدا كرده همواره بر اين نكته تاكيد داشته است كه ميراث معنوي ايراني در تمامي جنبه­ها از آيين و دانش و هنر و صنعت و امثالهم، با فرهنگ اسلامي عجين است به طوري كه درپاي آيين­ها، دانش­ها و هنرهاي اسلامي را در تمامي عناصر آن مي­توان به خوبي مشاهده كرد وي خاطر نشان كرد: برداشت متخصصان حوزه­ي معاونت ميراث فرهنگي اين بوده كه در كنار تمامي اين حوزه­ها، مي­توان به حوزه­اي مستقل به نام ميراث فرهنگي معنوي اسلامي ايران نيز قائل بود كه در آن مجموعه­ي آيين­ها و مراسم سرتاسر اسلامي قرارا مي­گيرند و در راستاي تحقق همين هدف تا اين زمان پرونده­هايي بزرگ تحت عناويني همچون پرونده­ي آيين­هاي عاشورايي ، پرونده­ي اعياد اسلامي ، پرونده­ي ماه مبارك رمضان، پرونده­ي زيارت اماكن متبركه ، پرونده­ي آيين­هاي ملازم با حج ابراهيمي و امثال آنها گشوده شده­اند و اين كار در آينده نيز ادامه خواهد يافت به گفته معاون ميراث فرهنگي كشور هدف از اين اقدام تهيه­ي دايره­المعارفي از اطلاعات مربوطه، جهت صيانت از جزء جزء اين آيين­ها و مراسم مي­باشد و ثبت عناصر معنوي اسلامي بخشي از همين هدف بزرگ صيانتي تعريف شده است. وي افزود: اين ثبت­ها و مستندسازي­ها، در نهايت به انتشار سلسله­اي از آثار فاخر و علمي در اين زمينه­ها و اقدام براي ثبت جهاني و چند مليتي گزيده­اي از اين عناصر خواهد انجاميد و اميد است كه با اين اقدامات وحدت ملل مسلمان مورد تاكيدي مضاعف قرار گيرد.

مومني در ادامه به ويژ­گي­ هاي سفره افطاري ايراني اشاره كرد و افزود: سفره­ي افطاري ايراني و آيين­ هاي مربوطه به آن به درستي در تحت تعريف ميراث فرهنگي معنوي در مي آيد. مجموعه­اي از تنوعات آييني با قدمتي چشم گير كه در حوزه هاي جغرافيايي و فرهنگي متفاوت و با استفاده از بضاعت هاي فرهنگي هر حوزه حول يك محور بنيادي اسلامي كه همان فرهنگ روزه است شكل گرفته اند از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند بسيار پويا و زنده هستند و معرف فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي پيرامون خود به شمار مي­آيند.

 وي خاطر نشان كرد: ترديدي نيست كه گردهم آوردن اين همه در تحت يك پرونده كاري ناممكن است و اين تجربه اي است كه پيش از اين در ارتباط با محرم، اعياد، زيارت و حج نيز داشتيم معاونت ميراث فرهنگي در برخورد با موضوعاتي اين چنين گسترده به راه حل مناسبي رسيده است و آن عبارت است از ثبت كلي اثر معنوي تحت يك شماره­ي ثبتي مستقل، و ثبت مجموعه­ي عناصر وابسته به آن در پرونده­هايي مستقل و اعطاي يك شماره­ي ثبتي فرعي،‌تحت آن شماره­ي اصلي به هر يك از آنها ما بر اين باوريم كه با پي­گيري اقداماتي از اين دست در نهايت و با گذشت زماني مناسب به تدريج دايره المعارفي از آيين هاي معنوي اسلامي تدارك ديده خواهد شد كه مبناي مطالعه ،‌ترويج ،‌احياء و پاسداري از فرهنگ غني اسلامي و ايراني قرار خواهد گرفت.

/108

انتهای پیام/

کد خبر 139204222