تغییر رویکرد سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری/ توجه به حوزه پژوهش در بخش میراث فرهنگی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: مجموع رویکرد آینده ما این خواهد بود که گردشگری نه صرفا اقتصادی بلکه فرهنگی خواهد بود و تلاش خواهیم کرد فرهنگ را در پایه اقتصاد قربانی نکنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشوربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «دکتر محمد علی نجفی» درباره رونق بخش گردشگری با بیان این مطلب افزود: گردشگری به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می شود. درباره گردشگر خارجی هم دوبرنامه وجود دارد که گردشگر  غیر ایرانی را به ایران بیاوریم و دیگری هم گردشگر ایرانی به کشورهای دیگر بروند. به نظر من مهم این است که جهت گیری اصلی گردشگری به این سمت باشد که گردشگری صرفا یک مسئله اقتصادی نیست بلکه یک مسئله فرهنگی است.

وی اضافه کرد: آنچه که در بخش گردشگر داخلی مهم است این که ما یک وفاق ملی را از طریق فعالیت های مربوط به گردشگری ایجاد کنیم یعنی توجه دهیم به مردم و برنامه ریزان سازمان که این امر بیش از آنچه که اقتصادی باشد، فرهنگی است و درباره گردشگری خارجی هم به اعتقاد من باید توجه کنیم که ممکن است گردشگری همراه خود منابع مالی و اشتغال ایجاد کنیم، اما اصل در گردشگری خارجی هم معرفی فرهنگ و زیبایی های کشور ماست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه با تاکید بر حضور بخش خصوصی در این حوزه اظهار داشت: کار گردشگری باید از طریق بخش خصوصی و تصدی گری آن صورت بگیرد اما برنامه ریزی های کلان و تعیین جهت گیری های کلان و نظارت بر این فعالیت های از طریق سازمان به نحو مطلوبی دنبال شود تا به هدف مورد نظر رسیم.

وی همچنین درباره بحث حفاظت از میراث فرهنگی کشور هم گفت: یکی از مواردی که شاید در سال های اخیر توجه کافی به آن نشده است، امر پژوهش در حوزه میراث فرهنگی است و بیش از آنکه به پژوهش توجه شود به عرضه این میراث توجه شده است و مقداری هم بعضی از مسائل جنبه نمایشی و تبلیغاتی پیدا کرده است که امیدواریم آن عمقی که لازمه کار میراث فرهنگی است، بتوانیم در سازمان ایجاد کنیم.

/108

 

انتهای پیام/

کد خبر 1392052917