بازگشت جام شیردال آغاز راه بازگشت الواح هخامنشی است

رئیس موزه ملی ایران گفت: بازگرداندن جام شیردال آغاز راه تعاملات فرهنگی است که به بازگشت الواح هخامنشی منتهی می‌شود.


مهناز گرجی ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار میراث آریا (chtn)، افزود: با توجه به اهمیتی که بازگشت این اثر به کشورمان دارد می تواند به عنوان یک حرکت موثر در حوزه برقراری تعاملات فرهنگی بین دو کشور مطرح شود.


وی تصریح کرد: ارتباط فرهنگی بین موسسات پژوهشی و علمی دو کشور و بازگشت جام شیردال  آغاز راهی است که به بازگرداندن الواح هخامنشی منتهی می‌شود.
 
رئیس موزه ملی ایران یادآور شد: به طور کلی بازگرداندن جام شیردال را باید حرکتی دانست که استرداد اموال تاریخی توقیفی را در مسیر درست و سریع قرار می دهد.

گرجی اظهار داشت: این اثر در حال حاضر در موزه ملی ایران نگهداری می شود و به زودی شناسنامه آن تهیه خواهد شد، در شناسنامه این اثر به طور حتم توضیحاتی در خصوص اینکه این شی حامل پیامی برای برقراری تعاملات فرهنگی است، ارائه می‌شود.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1392070931