سرپرست پایگاههای مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (موزه ملی ایران)، ساجدین(کانون اتومبیلرانی و جهانگردی) و ثامن الحجج(مجموعه فرهنگی تاریخی گلستان) منصوب شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری سرهنگ پاسدار حسن اکبری،فرمانده مقاومت بسیج سازمان طی ابلاغهای جداگانه عباس فرد کیاسرایی را به عنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج اما حسن مجتبی (موزه ملی ایران)،ابوالفضل آقا محمد را به عنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج ساجدین(کانون اتومبیلرانی و جهانگردی) و محمد حسن ملکی زاده را به عنوان سرپرست پایگاه مقاومت بسیج ثامن الحجج(مجموعه فرهنگی تاریخی گلستان) منصوب کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 139208011