جلسه بررسي مشکلات سازمان هاي مردم نهاد  برگزار شد

بررسي مشکلات وارائه راهکار برای سازمان هاي مردم نهاد در محل مجموعه فرهنگي تاريخي مفخم بجنورد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري خراسان شمالي؛ جلسه فصلي سازمان هاي مردم نهاد با حضور مطلبي معاون سياسي امنيتي استانداري، برومند مديرکل امور فرهنگي واجتماعي استانداري وعلي کاظمي مديرکل ميراث فرهنگي استان وسازمان هاي مردم نهاد در مجموعه فرهنگي تاريخي مفخم  برگزار شد.

معاون سياسي امنتي استانداري در اين جلسه ضمن اشاره به ايام محرم به معرفي وظايف واختيارات وفعاليت هاي که سازمان هاي مردم نهاد مي توانند داشته باشند پرداخت ودر زمينه حمايت از اين سازمان ها تاکيد کرد.

برومند مديرکل امور اجتماعي وفرهنگي استانداري  نيز در اين جلسه  گفت: سازمان هاي مردم نهاد مي توانند تعامل بيشتري با دستگاه هاي استان داشته باشند وادارات کل را نقد وبررسي نمايند. اين جلسات به منظور تعامل بيشتر سازمانهاي مردم نهاد  با دستگاههاي اجرايي در دستگاههاي تخصصي برگزار مي شود.

وي گفت:سازمان هاي مردم نهاد ظرفيت ها وتوانايي هاي خودرا به سازمان ها معرفي نمايند و قوانين ودستورالعمل هاي جديد را از استانداري بخواهند. و دستگاههاي تخصصي هم ظرفيت هاي قابل واگذاري خود را شناسايي تا بتوان از ظرفيت اين تشکل ها استفاده کرد.

وي به پيگيري اعتبارات از فصل پنجم  کمک هاي بلاعوض اشاره کرد و گفت در اين خصوص پيگيري هاي لازم انجام مي شود.

مديرکل امور اجتماعي وفرهنگي در بخشي ديگر از صحبت هايش بر همکاري بيش از پيش استانداري تاکيد کرد و از مديران سازمان هاي مردم نهاد خواست که توانايي ها وپيشرفت هاي را که تاکنون در زمينه بدست آورده اند را بيان کنند.

 

علي کاظمي مديرکل ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان نيز در اختيار گذاشتن فضاي موزه هاي استان جهت بازديد و برگزاري جلسات در مجموعه فرهنگي تاريخي مفخم، استفاده سازمانهاي مردم نهاد از کتابخانه تخصصي اداره کل را از اقدامات اين اداره کل براي سازمان ها عنوان کرد وافزود:سازمان هاي مي توانند در بخشهاي مختلف اين سازمان نقش هاي قابل محسوسي ايفا نمايند.

وي به گستردگي کار در  حوزه صنايع دستي اشاره کرد وگفت در صنايع دستي سه بخش احيا، رشته هاي صنايع دستي ،ترويج وآموزش صنايع دستي از بخش هاي هستند که سازمان ها مي توانند همگام اين اداره کل فعاليت نمايند و ما هم از هيچ کمکي در اين خصوص دريغ نمي کنيم ايشان تاکيد کردند که از تمامي سازمانهاي مردم نهادي که در حوزه فرهنگ سازي و معرفي واطلاع رساني جاذبه هاي گردشگري استان فعاليت مي کنند و همچنن متقاضي تاسيس تشکل در اين حوزه هستند حمايت خواهيم کرد

اين جلسه  که با حضور مسئولين استانداري وميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري و سازمان هاي مردم نهاد در مجموعه فرهنگي تاريخي مفخم برگزار شد برخي از مسئولين سازمان ها به بيان مشکلات و فعاليت هاي انجام شده پرداختند و خواستار راهکارهاي جهت تسريع در امر دريافت مجوزها ،در اختيار گذاشتن سالن جلسات ،تامين بخشي از بودجه  و ... شدند.

گفتنی است درحاشيه جلسه فصلي سازمان هاي مردم نهاد مطلبي معاون سياسي امنيتي استانداري از موزه مفخم بازدید و از تلاش های اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی قدر دانی کرد.

/108

/108

 

انتهای پیام/

کد خبر 139208142