ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی 93 کاشان تشکیل شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کاشان از تشکیل 9 کمیته تخصصی ویژه ستاد نوروزی 93 در این اداره خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع سدتی و گردشگری کاشان، «مهران سرمدیان» دبير ستاد تسهيلات‌ سفر و سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کاشان گفت: این اداره در ادامه برنامه های خود و در راستای بستر سازی زمینه های پذیرش گردشگران ‌و هماهنگي هر چه بهتر‌ با تشکیل ستاد نوروزی تمهید ات ویژه ای را برای نوروز 93 در دستور کار خود قرار داده است.
وی اذعان داشت: اولين جلسه ستاد نوروزي اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کاشان با‌ ‌محوريت تسهيلات نوروزي با حضور اعضا تشكيل گرديد .در اين‌ ‌جلسه پس از بررسی معایب و محاسن انجام شده در نوروز 92 توسط دبير ستاد توضيحاتي در خصوص‌ ‌سفر و هماهنگي اعضا بيان گرديد و پس از بحث و تبادل نظر بين اعضا 9 كميته‌ ‌در این اداره تشكيل و شرح وظايف و تركيب اعضااين كميته ها توسط دبير ستاد مشخص و‌ ‌ابلاغ گرديد .
سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کاشان تصریح کرد: كميته هاي نظارت بر عملکرد ستاد،پشتيباني و امور اداری و مالی،تبلیغات و اطلاع رساني، ‌امورفرهنگی و بناها، نظارت برتاسیسات گردشگري آمار،راهنمایان نوروزی،حفاظت از بناها و صنایع دستی 9 كميته ای هستند كه در نوروز 93 به گردشگران و مسافرين‌‌ ‌خدمات ارائه مي دهند.
\"مهران سرمدیان\" در ادامه افزود: در سال جاری‌ ‌با توجه به هماهنگي هاي انجام گرفته شكايتي در خصوص نحوه ارائه خدمات به‌ ‌دبير خانه واصل نگرديد و تمامي كميته ها به نحومطلوب انجام وظيفه نمودند و بيش از ‌‌20 ‌برنامه فرهنگي ونمایشگاه توسط اين اداره جهت ايجاد نشاط و شادابي گردشگران در بناهای تاریخی کاشان اجرا‌ ‌شد.
/108

انتهای پیام/

کد خبر 139210278