نخستين جلسه ستاد هماهنگي خدمات سفر زايرين خراسان رضوي ويژه ايام نوروز برگزار شد

نخستين جلسه ستاد هماهنگي خدمات سفر زايران خراسان رضوي ويژه ايام نوروز93 در دفتر معاون عمراني و جانشين رييس ستاد استانداري بر گزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي ، در اين جلسه واحدي معاون امور عمراني استانداري خراسان رضوي گفت: امسال فعاليتهاي اجرايي ستاد بر خلاف سالهاي گذشته و با هدف بر نامه ريزي منسجم تر به دوشكل خواهد بود به نحوي كه ستاد اجرايي هماهنگي خدمات سفر مشهد به مديريت و مسئوليت اجرايي فرمانداري شهرستان مشهد و با حضور نمايندگان معاونت هاي ستاد در محل ساختمان معرفي شده توسط فرمانداري فرمانداري فعاليت خواهد نمود.
وي افزود: همزمان ستاد استاني نيز باوظيفه مديريت و نظارت عالي در كل استان به منظور ارتباط با كليه فرمانداران شهرستانها و معاونتها فعاليت خواهد نمود معاونت هاي ستاد نيز بايد دو بر نامه مجزا ويژه شهرستانها و شهر مشهد ارايه نمايند.
واحدي با اشاره به دغدغه اسكان زايران در ايام نوروز با توجه به خيل مسافر در اين ايام اظهار داشت : دبير خانه ستاد كه به عهده اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي است با توجه به شرايط خاص اسكان زايران در ايام نوروز فراخواني را براي صاحبان منازل شخصي جهت صدور مجوز موقت با لحاظ حد اقل شرايط فني ، تجهيزاتي و معماري و خدماتي از طريق جرايد داشته باشد.
وي با اشاره به تشكيل برخي از كار گروهها ويژه ايام نوروز در شهر مشهد گفت: تشكيل كار گروه كاهش آلودگي هوا ويژه نوروز ، ستاد بحران استان ، كميسيون ايمني ، شوراي ترافيك استان به عنوان كار گروه مكمل ستاد نوروز 93الزامي است .
در ادامه اين جلسه رجبعلي لباف خانيكي مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي و دبير ستاد هماهنگي خدمات سفر خراسان رضوي گفت : از هم اكنون كار شناسان اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي مشغول ساماندهي ، تشكيل پرونده و صدور مجوز موقت منازل شخصي مي باشند تا در ايام نوروز با هجوم مسافر در مشهد مشكلي از اي حيث وجود نداشته باشد.
وي افزود: همچنين در حال پيگيري فروش بي ضابطه بليط هاي اينترنتي در ايام نوروز هستيم كه اميد مي رود اين امر با هماهنگي دستگاههاي مرتبط مشكلات در اين حوزه نيز مرتفع گردد.
وي با تاكيد بر ارايه گزارشهاي مستمر از سوي اعضاي دبير خانه گفت : از تمام اعضاي ستاد مي خواهيم ارايه گزارش از فعاليتهاي خود را به صورت منظم به دبير خانه ارسال نمايند تا بتوان بر نامه ريزي هماهنگ تري را در ايام نوروز انجام داد.
/108

انتهای پیام/

کد خبر 139211094