ایجاد جریان احیاء اماکن تاریخی و حمایت از مالکان این بناها

مدیرعامل صندوق احیاء از برنامه اساسی و اصلی صندوق احیاء در سال جاری که حمایت از مالکان اماکن تاریخی و ایجاد جریان احیاء بناهای تاریخی در بطن جامعه است، خبر داد.

به گزارش میراث آریا(chtn) احسان ایروانی با بیان این مطلب افزود: با توجه به وجود بالغ بر 30 هزار هکتار بافت و اماکن تاریخی در شهرهای کشور، دستیابی به این هدف  نمی تواند صرفاٌ خواستگاه سازمان میراث فرهنگی باشد، تعامل و هم افزایی کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و تشکل های مردم نهاد نقش موثری در این بحث ایفا می کند.

وی با اشاره به چند حوزه ای بودن مرمت و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی، اقدام در خصوص سیاستگزاری لازم جهت دستیابی به این هدف را حول محورهای زیر بیان کرد: ایجاد شرایط و سازوکار اعطای معافیت های پرداخت عوارض تغییرکاربری( در شهرهای مختلف)، ایجاد شرایط و سازوکار تعریف و اعطای تراکم  های سیار ساخت و ساز جهت مرتفع کردن عدم النفع مالکان خصوصی اماکن تاریخی( انتقال حق توسعه ملک شخصی)، ایجاد شرایط و سازوکار امکان به وثیقه گذاشتن اسناد اماکن تاریخی نزد بانک ها جهت اخذ تسهیلات برای اولین بار در کشور به واسطه کارشناسی و قیمت گذاری واقعی اماکن تاریخی، ایجاد سازوکار تکمیل سرانه¬های کاربری-های شهری در اماکن تاریخی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ایجاد سازوکار و حمایت و هدایت کننده مالکان خصوصی در حوزه فنی و مهندسی به لحاظ مسائل تهیه و طرح ها، شرایط    بیمه ای و غیره( بسترسازی ایجاد سازوکار نظام مهندسی میراث فرهنگی در آینده)، اختصاص تسهیلات مالی و بانکی به مالکان اماکن تاریخی از محل صندوق توسعه ملی در جهت ایجاد کاربری¬های گردشگری در این اماکن.  

ایروانی تصریح کرد: هموار کردن این فرایند و محورهای مذکور در چند مرحله موازی و متوالی امکان پذیر است؛ در مرحله نظری و آماده سازی زیر ساخت های لازم، اول بررسی و تنقیح قوانین و مقررات و بهره برداری از قوانین معطل مانده در این حوزه و ارزیابی نواقص قانونی در این رابطه و پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم، دوم تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و روندهای آسان در جهت حمایت از مرمت و احیاء و بهره برداری اماکن تحت مالکیت خصوصی.

وی یادآور شد: در مرحله عملی و ترویج مباحث اعطای کاربری و احیاء،اول با برگزاری جلسات مشترک با شهرداری ها و اعضای شوراهای شهر در شهرهای دارای بافت تاریخی در جهت معافیت ها و تسهیلات لازم از سوی مدیریت شهری برای مالکان اماکن تاریخی دوم؛ تعامل اجرایی و عملی با حوزه های ذیربط وزارت راه و شهرسازی در جهت هماهنگ شدن طرح ها و برنامه های دو دستگاه اجرایی حاکمیتی در طرح های کلان جاری شهری.

ایروانی در ادامه عنوان کرد: در این اثنا صندوق احیاء سازوکار الگوسازی احیاء و بهره برداری از اماکن تحت مالکیت دولت را که( قریب به یکصد بنای تاریخی است). تداوم بخشیده و طی برنامه ریزی منسجم و قانونی لازم، اجرایی بودن حفاظت از اماکن تاریخی بواسطه احیاء و بهره برداری پایدار و رونق اقتصاد میراث فرهنگی در سال جاری را دنبال خواهد کرد.

ایروانی افزود: فعالیت و برنامه ریزی پیرامون مراحل یاد شده از ماه های گذشته آغاز شده و بزودی تشریح و تبیین شده و امید است امکان دریافت پیشنهاد و تقاضای مالکان اماکن تاریخی طی ماه های آینده توسط صندوق احیاء برقرار شود.

انتهای پیام/

کد خبر 139301237