همزمان با فرا رسيدن شصت وششمين سالگرد انتشار روزنامه خراسان، تعدادي ازمديران، كارشناسان و كاركنان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي با حضور در دفتر مركزي روزنامه خراسان در مشهد از بخش هاي مختلف اين روزنامه بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، در اين بازديد كه حدود دو ساعت به طول انجاميد تعداد 25 نفر از مديران، كارشناسان و كاركنان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي در بازديد از بخش هاي مختلف روزنامه خراسان از نزديك در جريان فعاليت هاي خبرنگاران و كاركنان اين روزنامه قديمي در كشور قرار گرفته و با روند توليد و انتشار روزنامه خراسان از نزديك آشنا شدند.

در اين بازديد كه درفضايي صميمي برگزار شد كارشناسان اداره كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي بعد از بازديد از بخش هاي مختلف روزنامه ازجمله، شهرچاپ، صحافي، واحد سفارشات، تايپ و تحريريه در گفت و گو با دونفر از دبيران سرويس اين روزنامه ضمن شنيدن نقطه نظرات و توضيحات آنان در خصوص روند انتشار روزنامه خراسان به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

يكي از مهمترين موضوعاتي كه در اين ديدار مطرح شد افزايش تعامل بين روزنامه و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و توجه هرچه بيشتر به موضوعات مرتبط با ماموريت هاي سه گانه اين سازمان بود كه مورد استقبال قرار گرفت و در اين بازديد بر پررنگ تر شدن موضوعات مرتبط با ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در صفحات مختلف روزنامه خراسان تاكيد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 139304036