نباید اجازه دهیم شهرهای کشور به یکدیگر شبیه شوند

مدیرعامل صندوق احیاء در رابطه با طرح ملی حمایت از مالکان اماکن تاریخی برای ایجاد شرایط اقتصادی متوازن دربافتهای تاریخی شهرها گفت: آنچه در این زمان موجب تخریب و نابودی پهنه های تاریخی شهرها را فراهم آورده است اول عدم مؤانست مالکان و ساکنان این پهنه ها با ارزش های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی این آثار از یک سو و از سوی دیگر سیاست گذاری های نادرست و سوداگری برخی افراد در این مناطق است.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء احسان ایروانی در رابطه با طرح ملی حمایت از مالکان اماکن تاریخی و ایجاد شرایط اقتصادی متوازن در بافت های تاریخی شهرها گفت: آنچه در این زمان موجبات تخریب و نابودی پهنه های تاریخی شهرها را فراهم آورده است اول عدم مؤانست مالکان و ساکنان این پهنه ها با ارزش های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی این آثار از یک سو و از سوی دیگر سیاست گذاری های نادرست و سوداگری برخی افراد در این مناطق است.

ایروانی با اشاره به سیاست های وزارت راه و شهرسازی و سیاست های ابلاغی رییس سازمان در خصوص جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیاء اماکن تاریخی افزود: اگر به حفظ و رونق زندگی و هویت اجتماعی و جمعیتی ساکنان و مالکان اماکن تاریخی قائل هستیم بایستی کلیه سیاست های حمایتی و تشویقی را برای این دسته از جامعه ذینفع تعریف و به مرحله اجرا در آوریم تا موجبات سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر یا دستگاه های عمومی نگردد. در این رابطه سیاست های فرهنگی و اقتصادی مورد وثوق برخی از شوراهای اسلامی شهرها که به تازگی توسط ریاست سازمان برای مدیران کل استان ها ابلاغ شده است، راهگشای ایجاد شرایط جاذب و حمایتی مالکان اماکن تاریخی است که نیاز به برقراری ارتباط مستمر و مؤثر مدیران کل استان ها با مدیریت شهری دارد.

ایروانی با اظهار نگرانی از اینکه کلیه شهرهای کشور به طور شتابزده در حال شبیه شدن به یکدیگر هستند گفت: عمدتاً با دست آویزهایی از جمله فرسودگی، عدم وجود زیر ساخت ها، عدم ایمنی بناهای تاریخی و... این کالبدها تخریب       می شوند نکته جالب این است که هر از گاهی خبرهای آتش سوزی و دیگر معضلات بوجود آمده در ساختمان های بلند مرتبه، مدیریت شهری و دستگاه های مرتبط را مستاصل نموده و جان شهروندان را به خطر می اندازد. در بررسی قوانین و آئین نامه ها و ... از جمله ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون نظام مهندسی ساختمان کشور، همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری علی رغم تأکید بر حفظ ساختار و الگوی معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی، همچنان این مهم محقق نشده است.

وی افزود: اعضای شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران دلسوز کشور بایستی به تفاوت های فرهنگی اجتماعی، کالبدی و اقتصادی شهرهای خود با دیگر شهرها توجه لازم و کافی داشته و از فرصتها و قابلیت های این تفاوت ها به طور آگاهانه و در راستای توسعه پایدار شهری و حفظ و احیاء پهنه های تاریخی شهرها بهره جویند.

این توجه مدیریت شهری به ارزش های هر شهر علاوه بر حفظ این ارزش ها، بدون شک موجب خواهد شد میلیون ها متر مربع سرمایه¬های کالبدی شهرها نیز مورد بهره برداری قرار گرفته و از تبدیل آن به نخاله های ساختمانی و آلودگی زیست محیطی نیز جلوگیری شود.

ایروانی خاطرنشان کرد: رویکرد اجرایی این سیاست ها می تواند اختصاص کاربری های محرک توسعه از جمله کاربری های فرهنگی، اجتماعی،گردشگری و عمومی نظیر خانه هنرمندان و تالارهای عمومی مورد نیاز مدیریت شهری در بافت تاریخی باشد که با تعامل سازمان میراث فرهنگی و صندوق احیاء امکان تحقق آن بسیار فراهم است. بدین صورت امکان فقرزدایی و ایجاد امنیت اجتماعی در این پهنه¬ها میسر خواهد بود.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393041610