دبیرکلD8 همکاری‌های اقتصادی استانبول با اشاره به اینکه کشورهای عضو این گروه در سال 2013 میزبان 87 میلیون گردشگر بوده اند، گفت: گردشگری پایدار می تواند راهگشای بسیاری از چالش های کشورهای منطقه باشد.

به گزارش میراث آریا(CHTN) سید علی موسوی در پنل تخصصی چشم اندازهای همکاری های منطقه ای در توسعه گردشگری پایدار گفت: گروه D8 پتانسیل فراوانی برای توسعه گردشگری پایدار و سایر همکاری های منطقه ای دارد.

وی یادآور شد: گردشگری یکی از مهمترین وجوه همکاری‌های کشورهای عضو گروهD8 است، در سال 2013 کشورهای عضو این گروه میزبان 87 میلیون گردشگری بودند و این در حالی است که عدم ثبات سیاسی در منطقه حاکم بوده است.

دبیرکلD8 همکاری های اقتصادی استانبول افزود: گردشگری با محیط زیست، خدمات اجتماعی، اشتغال، کاهش فقر و بسیاری از چالش هایی که کشورهای منطقه با آن درگیر هستند ارتباط دارد و می توان راهگشای این مشکلات باشد.

موسوی همچنین به حمایت همه جانبه سازمان ملل متحد از برنامه های این گروه تاکید کرد و گفت: ما نیازمند حمایت سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی از برنامه هایی هستیم که در حوزه گردشگری پایدار انجام می شود.

دبیرکلD8 در پایان افزود: ما نیازمند یافتن شرکای جدید در این گروه هستیم و با توجه به تحولات سریع صحنه بین المللی نیاز داریم با سرعت این شرکای جدید را با خود همراه کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1393072213