استاد دانشکده اقتصادی دانشگاه اصفهان  گفت: پایداری در صنعت گردشگری با حرکت از عقلانیت به سمت احساسات و ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه محقق خواهد شد.

به گزارش میراث آریا(chtn) زاهد شفیعی در نشست تخصصی سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار، در خصوص راهبردهای سیاست گذاری با هدف دستیابی به گردشگری  پایدار؛ افزود: گردشگری پایدار به عنوان یک مقوله تئوریک موضوعی است که در کل دنیا پذیرفته شده است،اما آن چه اهمیت دارد اجرای اصول پایدار است.

وی افزود: به منظور رسیدن به گردشگری پایدار نیازمند تغییر هستیم، این تغییربه معنای بازنگری قوانین نیست بلکه باید در اخلاق وتعهدات خود تغییراتی بدهیم.

به گفته شفیعی زمان آن رسیده است که از اجبار به سمت ارزش ها حرکت کنیم  که در این راستا ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه اهمیت بسزایی دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: بالا رفتن سطح آگاهی جامعه به طور قطع حرکت از عقلانیت و تفکر به سمت قلب و احساسات را امکان پذیر خواهدکرد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان سپس یادآور شد: باید به جایی برسیم که افراد فقط به خاطراجبار و باید و نباید در این عرصه وارد نشوند بلکه اشتیاق و احساساتشان، آنان را به فعالیت در بخش گردشگری وادارد.

وی با بیان اینکه برای بیرون آمدن از شرایط فعلی باید تفکر جدیدی بر نظام سیاستگذاری حاکم شود افزود: برنامه ریزی پایدار بدون جوامع محلی بی معناست ،بنابراین مشارکت جوامع محلی و حضورآنان امری اجتناب ناپذیراست.

ترجیح منافع زیست محیطی و اجتماعی بر منافع اقتصادی از دیگر مواردی بود که شفیعی به آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از جوامع منافع اقتصادی خود را ترجیح می دهند.

انتهای پیام/

کد خبر 1393072311