ایجاد گردشگری پایدار نیازمند حمایت های فنی و تکنیکی است

مدیر گردشگری پایدار وزارت گردشگری آنتان ناریوو ماداگاسکار، در پنل روز دوم سمپوزیوم گردشگری پایدار، در خصوص \"چالش ها و فرصت ها برای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، برنامه ریزی گردشگری نوین و ارتقا سیاست ها در ماداگاسکار\" به ایراد سخنرانی پرداخت و ایجاد گردشگری پایدار را نیازمند حمایت های فنی و تکنیکی دانست.

به گزارش میراث آریا چان مین استلا راند ریا نینا با اشاره به ویژگی ها و جغرافیای منطقه و آمار جذب گردشگرکشور ماداگاسکار در خصوص پیشرفت اهداف گردشگری اظهار داشت: پروژه های پایداری و سرمایه گذاری های گردشگری و دخیل کردن مردم محلی در این پروژه ها از مهمترین سوالات در این زمینه است. 

چان مین استلا ضمن بیان نمونه هایی از گردشگری پایدار، به بیان اهداف استراتژی جدید پیشرفت گردشگری در ماداگاسکار پرداخت و گفت: گردشگری فرهنگی راهی است که باعث تاکید بر پیشرفت گردشگری پایدار شده و بر اساس آن مدلی برای بهبود شرایط زندگی جامعه محلی ماداگاسکار ارائه خواهد شد.

وی در ادامه به چالش هایی که در راه پیشرفت گردشگری پایدار در مادگاسکار وجود دارد اشاره کرد و افزود: بهینه کردن هویت و حفظ تعادل در پیشرفت گردشگری در هر منطقه، ایجاد تحرک های بیشتر در حفظ میراث طبیعی و گردشگری و اطمینان از پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی ماداگاسکار از جمله این چالش ها محسوب می شوند؛ در نتیجه برای ایجاد گردشگری پایدار حمایت های فنی و تکنیکی نیاز است.

انتهای پیام/

کد خبر 1393072313