اقامتگاه های بومی زمینه ساز گردشگری تجربه گرا هستند

توسعه اقامتگاه های بومی، زمینه ساز شکل گیری گردشگری تجربه گرا هستند به طوری که گردشگر خود را عضوی از آن جامعه محلی می بیند.

به گزارش میراث آریا اشکان بروج فعال گردشگری در بخش خصوصی،در نشست تخصصی سمپوزیومبین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدارضمن بیان این مطلب افزود: شکل گیری اقامتگاه های بومی برای اسکان گردشگران اقدام مثبتی بوده که از سوی بخش خصوصی انجام شده است و در حال حاضر در شهرهای شمالی، جنوب ومناطق کویری شاهد عملکرد آن ها هستیم.

وی در ادامه به اهداف شکل گیری این اقامتگاه ها اشاره کرد و گفت: کاهش تاثیرات منفی هنگام ساخت خانه ها، کسب بیشترین مزایای اقتصادی برای ساکنان بومی، کمترین اثر بر فرهنگ بومی و بیشترین احترام برای ساکنان بومی و بیشرین میزان رضایتمندی برای گردشگران موضوعاتی بود که حین شکل گیری اقامتگاه های بومی در نظر داشتیم.

بروج تاکید کرد: این اقامتگاهها تنها مکانی برای اسکان نیستند بلکه یک بسته گردشگری است که ساکنان با لباس های بومی ،غذاهای بومی با چیدمان سنتی معرف فرهنگ آن منطقه هستند.

مازیار آل داوود از بنیانگذاران  اقامتگاه بومی در ایران نیز که در این نشست حضورداشت، روستاها را مناطقی دانست که پتانسیل مناسبی برای شکل دهی گردشگری بومی دارند.

وی گفت: گردشگری ارتباط ما را با جهان برقرار می کند و گردشگری بومی امکانی فراهم می کند از یک سو گردشگران با فرهنگ ما آشنا شوند و از سوی دیگر روستاهایی که در حال نابودی هستند،احیاء شوند.

انتهای پیام/

کد خبر 1393072317