پایداری مالی در گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی میسر می‌شود

استاد واحد جغرافیا و گردشگری دانشگاه نجف آباد گفت: پایداری مالی در گردشگری به این معناست که سرمایه گذاری های حوزه گردشگری به استمرار منافع در دوره های بین نسلی میسر شود و این امر با ترکیب سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی ممکن می شود.

به گزارش میراث آریا(chtn) محمد زاهدی در پنل تخصصی ارتقاء سرمایه گذاری و مشارکت های بخش دولتی و خصوصی در گردشگری و مهمان نوازی با تاکید بر اهمیت پیوند اقتصاد و گردشگری، گفت: پایداری فرهنگی، مالی و زیست محیطی باید در کنار پایداری گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: پایداری مالی در گردشگری به این معناست که سرمایه گذاری های حوزه گردشگری به استمرار منافع در دوره های بین نسلی میسر شود و این امر با ترکیب سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی ممکن می شود.

استاد واحد جغرافیا و گردشگری دانشگاه نجف آباد با تاکید بر کاهش تصدی دولت در صنعت توریسم، یادآور شد: بنا بر اطلاعات و تحقیقاتی که در بسیاری از کشورها انجام شده است، دولتها نباید در مواردی همچون هتل سازی و اداره خطوط هوایی دخالت داشته باشند و باید تامین زیرساخت های گردشگری را بر عهده گیرند.

زاهدی افزود: زمانی که یک کشور در آغاز مسیر توسعه گردشگری است، دولت باید با ایجاد زیرساخت ها و تامین نیازها، موتور این بخش را راه اندازی کند و در ادامه مسیر با ارائه تسهیلات، بخش خصوصی را به فعالیت ترغیب کند.

وی اضافه کرد: نتایج یک تحقیق بین المللی که از چندین سرمایه گذار بخش خصوصی گردشگری به عمل آمده  موید این مطلب است که بنگاههای بخش خصوصی بیش از دریافت تسهیلات به وجود فضای رقابت منصفانه در کشورهایی که خواستار سرمایه گذاری این افراد هستند توجه می کنند.

استاد واحد جغرافیا و گردشگری دانشگاه نجف آباد افزود: بنگاه های بزرگ گردشگری این درخواست را دارند که دولتها به عنوان داور بی طرف عمل کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 139307238