برگزاری جلسه کارشناسی اداره میراث‌فرهنگی بوشهر با نگاه به بوم‌گردی

اولین جلسه کارشناسی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در رابطه با سه محور اصلی سازمان در حوزه گردشگری و با نگاهی به پرندگان مهاجر در عمارت کازرونی برگزار شد.
  

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث بوشهر معاون سرمایه گذاری و گردشگری و تامین منابع دراین نشست کارشناسی گفت: بر اساس سیاست های سازمان و اداره کل و به دستور مدیرکل ما در نظر داریم نشست های تخصصی را جهت ارزیابی و بررسی وضعیت موجود حوزه های فعال اداره داشته باشیم . وی در ادامه با تاکید بر این نکته که  بوم گردی می تواند نقش برجسته ای  را در  توسعه گردشگری  داشته باشد به محور های گردشگری بومی اشاره کرد واستفاده از این ظرفیت ها را مهم برشمرد.

امیرزاده با نگاهی به همگرایی و هماهنگی بین محیط زیست و منابع طبیعی و اکوتوریسم، بوم گرایی را یکسفر مسئولانه توصیف کرد که در جهت حفظ محیط زیست به نحو مطلوبی یک توریست از طبیعت و مناطق حفاظت شده طبیعی لذت می برد، بدون آنکه تخریبی در محیط زیست ایجاد کند.

وی اهمیت بوم گردی را در این دانست که علاوه بر اینکه می توان از ظرفیت های طبیعی استفاده کرد بلکه با آموزش به کسانی که در این راستا کار می کنند می توان یک محیط زیست سالم را رقم زد و همچنین در آمد زایی ای را برای مردم منطقه به همراه داشت.

معاون سرمایه گذاری، فصل پاییز را فصل مهاجرت پرندگان بر شمرد و گفت :پرنده نگری بحث مهمی است که می تواند گسترش صنعت  اکو توریسم ، توسعه گردشگری  ، حفظ محیط زیست و ارتقاء فرهنگ بومی را به همراه داشته باشد.

در ادامه جلسه تصاویری از پرندگان مهاجر استانی به نمایش در آمد و مدیر کل محیط زیست نیز آماری را در خصوص پرندگان مهاجر ارائه کرد و در نهایت پس از صحبت های سایر کارشناسان در خصوص بوم گردی و پرندگان مهاجر ، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت : این جلسات بسیار مفید هستند زیرا که ما می توانیم نگاه و نقطه نظرات کارشناسی متخصصان و همچنین بدنه جامعه را از زبان سازمان های مردم نهاد بشنویم و مورد استفاده قرار دهیم. 

وی همچنین گفت : ایجاد چالش  های کاربردی رویکرد اول ما است. 

فروزانی به این نکته  نیزاشاره کرد : ما می خواهیم برای عموم مردم فرصتی پیش بیاید که سه حوزه اصلی میراث را به چالش بکشند  و در این راستا نهاد هایمردمی باید بدانند و بتواند ارتباط بین دستگاه ها را بوجود آورند.

فروزانی هدف از این نشست ها را ارتباط بین بخشی دانست و گفت : ما باید بتوانیم بین میراث فرهنگی، محیط زیست  ،مطبوعات و سایر دستگاه های مرتبط رابطه ای را ایجاد کنیم که علاوه بر ترغیب افکار عمومی فضای بین بخشی را به نحو مطلوب و واقعی شکل دهیم.

انتهای پیام/

کد خبر 139307264