نقش جاده ابریشم در توسعه روابط فرهنگی غیر قابل انکار است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: نقش جاده ابریشم به عنوان یکی از کهن ترین ابزار ارتباطی در ارتباطات فرهنگی وتوسعه گردشگری غیر قابل انکار است.

به گزارش روابط عمومی استان اصفهان \"فریدون اله یاری\" در همایش احیاء راه ابریشم جیونگ جو (کره جنوبی و اصفهان ) افزود: راه تاریخی ابریشم یکی از کهن ترین ابزار ارتباط بشر یت از چهار هزار سال پیش تاکنون است.

وی افزود: آنچه مسلم است جاده ابریشم از شرقی ترین نقطه آسیا در چین آغاز و تا دروازه های اروپا امتداد داشته است. 

وی اظهار داشت: تحقیقات تاریخی نشان می دهد که ایران نقش مهمی در ترانزیت کالا و ارتباطات فرهنگی میان ملتها داشته و همواره در تلاش بوده است تا  این جاده را کنترل کنند.

اله یاری در ادامه افزود : اگر نگاهی به تاریخ ایران داشته باشیم در می یابیم ایرانیان از دوره مادها امنیت این جاده را تامین می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه ایرانیان از دوره مادها و هخامنشیان (از عصر باستان ) تاعصر حاضر تلاش داشتند با اقتدار امنیت این جاده را تامین نمایند، افزود: حتی در دوران اسلامی هم ایرانیان خصوصا در دوران سلاجقه ، ایلخانیان مغول و صفویه تلاش داشتند تا تسلط خود را برا ین جاده حفظ کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: بدون شک اقتدار حکومتهای ایرانی و توسعه راه ابریشم با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند.

اله یاری افزود: تجارت در ورای آن و ارتباطات فرهنگی جهان شرق و غرب در طول تاریخ از طریق این جاده انجام می شده و نقش کشورهایی همچون چین و کره جنوبی همانند ایران در توسعه تجارت و ارتباطات فرهنگی جهان غیر قابل انکار است .

وی با اشاره به اینکه  اصفهان به عنوان قلب مرکز جغرافیایی ایران در محور اتصال راههای ایران قرار داشته افزود : بنابراین پیوستگی اصفهان و جاده ابریشم گریز ناپذیر است.

وی نقش اصفهان را به عنوان محور ارتباطات تجاری در دوران اسلامی و در دوران آل بویه ، سلاجقه و سپس صفویه که اصفهان به مرکزیت این حکومتها انتخاب شده بود را بیشتر دانست.

وی اظهار داشت: به هر حال جاده ابریشم تاثیرات خود را در ابعاد مختلف اقتصادی ، صنعتی و ارتباطات فرهنگی میان جوامع ایفا نموده ا ست ، که به عنوان نمونه می توان به حکومت اشکانیان که از صفحات شمال شرقی (آسیای میانه ) حکومت خود را آغاز نموده اندو نقش مهمی در انتقال آیین بودا به شرق آسیا و خصوصا چین ایفاد کرده‌اند اشاره کرد.

وی گفت:  این درحال است که حتی آیین اسلام ازطریق جاده ابریشم به شرق آسیا انتقال پیدا کرد، به گونه ای که در کشورهایی همانند اندونزی ، چین و مالزی دین مبین اسلامی از طریق این جاده انتشار یافت.

اله یاری افزود:  به هر ترتیب امروزه با توجه به اهمیت این جاده سازمانهای بین المللی همچون سازمان یونسکو با جدیدیت در راستای احیای فعالیتهای فرهنگی مرتبط با این محور پیگیر است  و با توجه به ظرفیتهای که به واسطه این جاده  ایجاده شده این محور  می تواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری ایفا نماید و این نکته می تواند موجبات تعمیق محبت و مهربانی میان ملتها را فراهم آورد.

انتهای پیام/

کد خبر 139308049