سهم فارس در بیمه بافندگان فرش کشور رعایت نشده است

قائم مقام کارگروه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس پیرامون موضوع متوقف شدن بیمه قالی بافان شناسه دار که به عنوان دستور کار سوم این کار گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت : استان فارس 14 درصد از تولیدات و صادرات فرش کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در سطح کشور 600 هزار نفر بیمه شدگان رشته های مختلف صنایع دستی را داشته ایم که سهم استان فارس از بیمه شدگان 40 هزار نفر در تمام رشته های صنایع دستی و در حوزه فرش 35 هزار نفر  است.

خلیل رضائیان با اشاره به اینکه تعداد 200 هزار صنعتگر صنایع دستی در فارس مشغول به فعالیت بوده که بخش عمده ای از آن ها را بافندگان فرش تشکیل می دهند گفت : سهم استان فارس در تعداد بیمه شدگان با توجه به دارا بودن پتانسیل های خاص در حوزه صنایع دستی و نیزسهم 14 درصدی از تولیدات و صادرات فرش کشور حداقل دو برابر سهم اختصاص یافته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری فارس در پی صدور بخشنامه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی  مبنی بر احتمال حذف 50 درصدیبیمه شدگان فرش وصنعتگران رشته های صنایع دستی شناسه دار  فارس که دلیل آن را عدم اختصاص بودجه کافی در ردیف اعتبارات سازمان تامین اجتماعیاعلام کرده اند،گفت :سهم  استان فارس در بیمه بافندگان فرش کشور رعایت نشده است و خواستار پیگیری  سریع مسئولین مربوطه از طریق سازمان تامین اجتماعی کشور شد و گفت : باید تلاش شود تا ضمن ایجاد شرایط برای بیمه شدن تعداد بیشتری ازافراد شاغل در بخش صنایع دستی فارس در حمایت از این حوزه بکوشیم.
مهندس خلیل رضائیا ن با بیان اینکه متأسفانه درحوزهاشتغال با مشکلات عدیده ای روبرو می باشیم  اظهار داشت : کارآفرینی و اشتغال در بسیاری از حوزه های صنعتی گرچه از نظر ارزش افزوده ممکن است توجیه داشته باشد اما با سرمایه گذاری های کلان و ارقام هنگفت صورت می پذیرد واین در حالی است کهدرحوزه صنایع دستی با کمترین سرمایه گذاری بیشترین شغل ایجاد می شود .

وی درادامه به رشد نامتوازن جوامع برون شهری ودرون شهری اشاره کرد و گفت : شیراز در سال 1355با حدود 420 هزار نفر جمعیت معادل 21 درصد کل جمعیت استان فارس را داشته اما امروز با بیش از 1/5 میلیون نفر 35 درصد از جمعیت استان را به خود اختصاص داده است و این درحالی است که دومین شهر استان که مرودشت می باشد 140 هزار نفر جمعیت یعنی کمتراز 10 درصد جمعیت شیراز را داراست و این نشان از رشد نامتوازن جوامع برون شهری و درون شهری دارد .

وی دلیل این موضوع را عدم توجه کافی  به مناطق کمتر توسعه یافته دانست و گفت :علی رغم دادن امکانات به این مناطق به ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در آن مناطق توجه نشده و به طور مثال شیراز صاحب چندین هتل است اما مرودشت یک هتل ندارد و چون سطح اشتغال در شهرستان ها پایین است شاهد افزایش جمعیت شهر نشینی می باشیم و شیراز هر سال 15 هزار نفر رشد جمعیتی دارد که به همین نسبت آمار جرم و تخلفات هم بالاتر می رود . 
وی در پایان به تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به موضوع بیمه بافندگان فرش  فارس در استانداری تاکید کرد.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393080611