دستگاههاي اجرائي در صیانت از مواريث فرهنگي مشاركت كنند

معاون ميراث فرهنگي آذربايجان غربي گفت: پاسداشت مواريث فرهنگي امري مشاركتي است و تا اين مشاركت نباشد حفاظت و احياء مجموعه عظيم بناهاي تاريخي استان خارج از توان هر مجموعه اي به تنهايي است. 

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي، محمد فتحي امروز در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومي اداره كل با اعلام اين مطلب اظهار داشت: وظيفه اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در بحث حفاظت از آثار تاريخي حاكميتي است و صيانت از اين آثار تنها وظيفه ميراث فرهنگي نمي باشد.   

وي افزود: علاقه به حفظ و صيانت از مواريث فرهنگي ريشه در حس تعلق خاطر ساكنين هرمنطقه دارد و حساسيت در زمينه پاسداري از آثار تاريخي نشان از قوت  اين حس در بين ساكنين آن است ولي نبايد اين علاقه باعث به خطا رفتن قدرت قضاوت صحيح گردد.

او با اشاره به اين كه وضعيت آثار تاريخي  در كل كشور  مناسب نيست، افزود: با توجه به اينكه دولت به عنوان سياست گذار اصلي در اين خصوص به علت كمبود منابع مالي كمك زيادي در اين راستا نمي تواند انجام دهد؛ بايستي تمام دستگاه هاي اجرائي و مالكين خصوصي بناها حمايت كنند تا بافت ها و بناهاي تاريخي  استان مرمت و احياَ شوند.

فتحي اضافه كرد: آموزش ارزش هاي ميراث فرهنگي استان نيز از مسائل مهمي است كه بايد تمام دست اندركاران ميراث فرهنگي، از مردم تا مسئولين و كساني كه در حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي نقش دارند مثل نيروي انتظامي، قوه قضائيه و ... ارزشهاي تاريخي منطقه خود را شناخته و در حفظ آن مشاركت كنند.

او در ادامه تصريح كرد: سياست هاي اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان و معاونت ميراث فرهنگي آن جلب مشاركت ادارات مربوطه، نهادهاي متولي، بازاريان و عموم مردم در حفاظت و مرمت آثار تاريخي است كه تا عدم تحقق آن و عدم مسئوليت پذيري برخي نهادها و ارگان ها، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد.

فتحي افزود: به عنوان مثال در  بحث حفاظت و احياي مساجد تاريخي بايستي همانند ساير استان هاي موفق كشور، هياَت امناي مساجد و اداره كل اوقاف و امور خيريه دوشا دوش ميراث فرهنگي در امر حفاظت و مرمت اين بناها بكوشند.

 او در ادامه اشاره اي هم به مشكلات بازار تاريخي اروميه داشت و در اين زمينه نيز گفت: در بحث بازارهاي سنتي، شوارع داخلي بازار بر اساس قوانين حقوقي، شوارع عمومي محسوب مي شوند و بايستي شهرداري  و شركت عمران و مسكن سازان  در بحث تجاوز به شوارع، ساماندهي و رفع مشكل آبهاي سطحي، ياري رسان اين اداره كل باشند.
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي گفت: با وجود بيش از 320 مشترك آب و فاضلاب در بازار اروميه، وظيفه ساماندهي آب و فاضلاب بازار بر عهده ميراث فرهنگي نیست.

او همچنین گفت: با وجود تقريبا یک هزارو 200 مشترك داراي امتياز برق در مجموعه بازار، ساماندهي شبكه توزيع آن برعهده ميراث فرهنگي نبوده و این دستگاه به تنهایی نمی تواند پاسخگوی این مشکلات باشد.

وي اعلام داشت: پرواضح است  كه نبايد صرف تاريخي بودن يك مجموعه، باعث شود نهادهاي مرتبط و  ادارات خدمات رسان توپ را به زمين اداره كل ميراث فرهنگي بياندازند.

فتحي اضافه كرد: با مكاتبات متعدد بارها خواستار تشكيل جلسات مشترك با دستگاههاي ذيربط و ادارات خدمات رسان شده ايم ولي متاسفانه تاكنون نتيجه اي حاصل نشده است.

انتهای پیام/

کد خبر 139308285