لغو مجوز شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي درخشش

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از لغو مجوز شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي درخشش خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اين اداره كل رجبعلي لباف خانيكي گفت: با توجه به بررسي عملكرد آن شركت و با عنايت به بند هفتم مصوبه ششمين كميته فني دفاتر خدمات مسافرتي و جهاتگردي وبه استاند مواد 11،20و 25 آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي مصوب 27/3/1380 مجوز فعاليت اين شركت لغو شده است.

وي افزود: شركت نامبرده بايد ضمن جمع آوري تابلوي سر در و علائم و نام و نشان هاي موجود از هرگونه فعاليت در زمينه فعاليت هاي مندرج در بند ب ماده يك آئين نامه مذكور خودداري کند.

لباف خانيكي خاطر نشان كرد: نظارت بر فعاليت دفاتر خدمات گردشگري به صورت جدي از سوي اين اداره كل صورت مي گيرد و گردشگران، زائران و مجاوران در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي مي توانند مراتب را از طريق تلفن 05137263310  و يا سامانه پيامكي به شماره 30006110 به اين اداره كل منعكس كنند.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393090513