ایجاد زبان مشترک میان مستند سازان و باستان شناسان

نخستین گردهمایی بین المللی سینمای مستند و باستان شناسی ایران می کوشد با یافتن زبان و بیانی مشترک میان باستان شناسان و مستند سازان ارتباطی عمیق میان این دو برقرار کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، مهرداد ملک زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در نخستین گردهمایی بین المللی سینمای مستند و باستان شناسی ایران، بابیان این مطلب دنیای امروز را دنیای دانش دانست و افزود :در این میان ابزار دانش و دانایی پژوهش خستگی نا پذیر  بوده و دنیای سهل انگاری نیست همانگونه که پژوهش گر بر خودش و دیگران سخت می گیرد.

به گفته وی در عنوان های متعددی از سخنرانی هایی که دراین گردهمایی ارایه می شود و برخاسته از محورهایی است که برای این گردهمایی در نظر گرفته شده است با چیستی باستان شناسی و مستند سازی مواجه هستیم .

عضو هیأت علمی نخستین گردهمایی بین المللی فیلم مستند و باستان شناسی ایران گفت:

در حقیقت هنوز موضوع کار سینمای مستند و ارتباط آن با باستان شناسی را نمی دانیم و هنوز به گونه ای پخته و پرورده ارتباط درونی و پژوهشی کار باستان شناسی و سینما ی مستند برایمان مشخص نشده است .

به اعتقاد این باستان شناس، تمام این کج تابی ها بر خاسته از نبود تعریف مشخص از مستند سازی برای باستان شناسان و از باستان شناسی برای مستند سازان است .

وی افزود: به دلیل نبود زبان و بیانی مشترک میان این دو گروه نمونه هایی در مستند سازی در حوزه باستان شناسی وجود دارد که در آن از فهم باستان شناسی و مستند سازی غفلت شده است .

ملکی با بیان اینکه تولیدات موجود سینمای مستند در حال حاضر به عنوان بخشی از تاریخچه موضوع به شمارمی آید گفت: آغاز این گردهمایی شروع لحظه جدید ارتباط میان مستند سازان و باستان شناسان است .

به گفته این باستان شناس، آنچه در این گردهمایی مد نظر قرار می گیرد یافتن و به وجود آوردن آن زبان مشترک است .

محمد تهامی نژاد مستند ساز و پژوهشگر، نیز در سخنانی در این گردهم آیی به بیان تعریفی از فیلم مستند باستان شناسی پرداخت و یکی از مهمترین اهداف باستان شناسی را تبیین شباهت ها و تفاوت های  همزمان بین فرهنگ ها در یک مقطع تاریخی دانست . او خاطرنشان ساخت که این نشان می دهد انسان شناسی هدف کلی باستان شناسی است .

وی پنج نوع فیلم باستان شناختی را تحت عناوین ؛فیلم های روش شناسی،  مستند هایی که فقط در منطقه باستانی می گذرد،فیلم های ترکیبی ، فیلم های مسئله محور ،فیلم هایی که از مطالعات تجربی ساخته می شود مطرح کرد .

تهامی نژاد در پایان خلاصه ای از تحقیق خود درباره فیلم حفاری در تخت جمشید را قرائت کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1393101610