مابه جای تقویت باورها همیشه به تقویت  بایدها پرداخت ایم .جامعه با دستور حرکت نمی کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی؛سویدانلویی مدیرکل میراث فرهنگی استان در نشست کمیته فرهنگی عفاف وحجاب اداره کل گفت: فرهنگ مجموعه دستاوردها ،بایدها ونبایدهایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود در واقع  فرهنگ است که قوام ودوام جامعه را هدایت می کند .

وی گفت: تصمیمات فرهنگی حتما باید با مطالعه وحساسیت اتخاذ شود.مثلا همین ممنوع کردن قلیان در استان هایی که قلیان را ممنوع کرده اند بنابر یک آمار اعتیاد رشد تصاعدی داشته است درخصوص حجاب وعفاف نیز ما باید تلاش مان این باشد که بحث حجاب یک مقوله خود انگیخته باشد نه دگر اندیخته  خوشبختانه  درحوزه حجاب وعفاف اداره کل جز اداره کل های خیلی خوب است ودر حوزه نماز مارتبه برتر را کسب کردیم.

در این جلسه اعضا نظرات خود را در خصوص ایام ا... دهه فجر ومشارکت کارکنان د راین ایام بیان داشتند.

انتهای پیام/

کد خبر 139310222