تعليق فعاليت شركت خدمات مسافرتي گل گشت در مشهد

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از تعليق 3 ماهه فعاليت شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي گل گشت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، رجبعلي لباف خانيكي با اعلام اين خبر گفت: فعاليت اين شركت با توجه به بررسي عملكرد آن و برابر بند 3 مصوبه نهمين كميسيون فني نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر و شركت هاي خدمات مسافرتي استان و به استناد مواد 20 و 25 آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي مصوب 1380 به مدت 3 ماه تعليق مي شود.

وي افزود: اين شركت بايد از تاريخ ابلاغ اين تعليق به مدت 3 ماه طبق ماده 19 آئين نامه فوق در زمان تعليق از هرگونه فعاليت و ايجاد تعهد جديد خود داري كند.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1393111516