فصل دوم بررسی های باستان شناسی شهرستان نهبندان که از اول دی ماه سال جاری به سرپرستی احمد حیدری آغاز شده بود؛ به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی،  دراین بررسی که دردهستان میغان انجام شد، 27 اثر از دوره مفرغ تا دوره قاجاریه شناسایی شد که در مجموع شامل 14 محوطه، 2 سنگ نگاره، 4 قلعه، 2حوض انبار، 2آسباد،1 آب انبار، 1مسجد،1کارگاه سنگ تراشی است.

سید احمد برآبادی مسئول حوزه پژوهش و مطالعات میراث فرهنگی ضمن بیان مطالب فوق افزود: شهرستان نهبندان دارای دو بخش شوسف و مرکزی است، بخش مرکزی نیز شامل سه دهستان بندان، نه، میغان است.

وی افزود: بررسی باستان شناسی بخش شوسف در سال 1391 انجام شد و بررسی دو دهستان بندان و نه از بخش مرکزی این شهرستان در سال 1392 و دهستان میغان در سال 1393 به اتمام رسید. از این رو با اتمام بررسی های باستان شناسی شهرستان نهبندان، نقشه باستان شناسی شهرستان نهبندان تکمیل می شود.

برآبادی اذعان داشت: بخش اعظمی از شهرستان نهبندان از نظر مطالعات باستان شناسی، در حوزه فرهنگی سیستان قرار دارد، از این رو بخش قابل توجهی از سفال های سطحی نمونه برداری شده قابل مقایسه با این حوزه فرهنگی است.

بر اساس مطالعات مقدماتی صورت گرفته، این نتیجه استنباط گردید که بخش شمالی شهرستان نهبندان در دوره اشکانی و ساسانی معمور بوده است. از سفال های شاخص دوران تاریخی شناسایی شده سفال نوع لوندو و زورقی شکل دوره اشکانی است. همچنین گونه دیگری سفال منقوش مشهور به سفال نمرُد در بررسی سال جاری شناسایی شده است که متعلق به سده های میانی اسلامی است.

انتهای پیام/

کد خبر 1393112918