در حوزه حفظ و احياء بناهاي تاريخي سطح استان كردستان فعاليتهاي عمده اي انجام شده است، كه شامل برگزاري هفتگي جلسات شوراي فني معاونت ميراث فرهنگي ، شركت در جلسات كميته كار و كميسيون ماده پنج استان كردستان ، بازديد از موارد ساخت و ساز و نوسازي در سطح محلات قديم شهر سنندج و بافت هاي تاريخي شهرهاي سقز ، بيجار و پاسخ گويي به استعلامات شهرداري ها، مرمت و احياء بناي تاريخي منزل امين الاسلام و تبديل آن به خانه آبگينه استان در شهر سنندج است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان، رسول اشتودان، مدیرکل میراث فرهنگی استان با اعلام این خبر افزود: در حوزه مرمت و حفظ واحياء بناهاي تاريخي سطح استان كارهايي نيز توسط  كارشناسان حوزه حفظ و احياء انجام شده كه شامل  مرمت و احياء و بازسازي عمارت خسروآباد ، مرمت و احياء حوض خانه مسجد دو مناره سقزو مسجد شيخ مظهرسقز، مرمت و بازسازي عمارت مشير ديوان و عمارت وكيل الملك از محل اعتبارات ملي، مرمت و ايحا و بازسازي سردرب اشرف نظام، بابان و قطبي، مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي در اختيار مالكين و بهره برداران از آثار تاريخي از محل اعتبارات مشاركتي شامل عمارت وكيل الملك، مجموعه بازار سنندج، حمام صلاحي، سردرب قطبي، منزل سنندجي، منزل حسيني، و جداره هاي ارزشمند دور ميدان انقلاب سنندج و مرمت اشياء تاريخي، ساماندهي محوطه تاريخي زيويه به صورت نگهداري ساليانه، بازديد مستمر از مجموعه تاريخي بازار سنندج و نظارت بر روند تعميرات مورد درخواست بازاريان متقاضي آن، پيگيري تخلفات صورت گرفته در مجموعه تاريخي بازار سنندج و بافت هاي تاريخي استان و گرفتن حكم قطعي از دادگاه در جهت رفع تخلف، مستند سازي بناهاي تاريخي استان كردستان ، طراحي و معماري ديوارحصار و سردرب ورودي مدرسه دارالقران در بلوار كردستان ، طراحي معماري سايت مقابل تكيه عبداله بيگ در محله سرتپوله سنندجبراي تامين فضاهاي تراويح وضوخانه و آشپزخانه، پيگيري تفاهم نامه با مالكين بناهاي تاريخي براي تامين اعتبارمرمت از محل اعتبارات مشاركتي، تهيه طرح اوليه بازنگري حريم عمارت خسروآباد و حمام شيشه سنندج، تفاهم نامه با اوقاف استان در خصوصو بناهاي مذهبي ثبت شده در استان، تفاهم نامه با شهرداري جهت ايجاد خانه هنرمندان در ملك تحت تملك اين اداره كل (عمارت ملك التجار) از بناهاي شاخص شهر سنندج دوره قاجاريه  است.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393120222