تشکیل اولین کارگروه علمی صنایع دستی دراستان گلستان

اولین کارگروه علمی صنایع دستی استان گلستان با حضور اساتید دانشگاهی، شرکت های تعاونی استان و کارشناسان صنایع دستی استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، قربان عباسی دراین کارگروه علمی ضمن اعلام این موضوع که صنایع دستی نمادی ملی است، گفت:  این کارگروه به صورت تخصصی و علمی تشکیل شده تا بتواند با بررسی وآسیب شناسی، درپیشبرد اهداف توسعه این مهم همت گمارده شود.

وی با اشاره به اینکه بازار جهانی صنایع دستی هنوز پیدا نشده و ازلحاظ ارزآوری دراین زمینه مشکل داریم ، افزود: مدرن شدن براساس سنت جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده وهزینه بالای شرکت درنمایشگاه های خارجی باعث شده بازار جهانی محصولات صنایع دستی به خوبی شناسایی نشود.

عباسی اطلاع رسانی به موقع ودرست ، حمایت جهت شرکت درنمایشگاه های داخلی وخارجی، ایجاد بازار تولید وفروش محصولات صنایع دستی را در رونق صنایع دستی استان موثر دانست وگفت: تا کنون درگنبد کاووس نسبت به ایجاد بازارچه صنایع دستی اقدام شده و درگرگان نیز ملکی را در گاراژ مهرآیین خریداری کرده ایم که بعد از مرمت بهره برداری خواهد شد تا هنرمندان استان بتوانند پس از تولید بازاریابی مطلوب داشته باشند.

وی وجود اتاق فکر را درکارگروه علمی صنایع دستی استان را ضروری دانست وتصریح نمود: استان گلستان از نظر سطح علمی درجایگاه خوبی قرار دارد و امیداست با ارائه پیشنهادات وآسیب شناسی مناسب ، ایده های مطلوب از استان شروع شده و به کل کشور اشاعه شود.

عباسی درادامه اذعان داشت: این کارگروه باید درطول ماه چندین جلسه تشکیل داده  وبراساس نیازهای استان و مشخص شدن محورهای موضوعی نسبت به چگونگی تولید، بازاریابی وترویج صنایع دستی استان اقدام شود، تا کارگروه به جایگاه مطلوب برسد.

وی نوع کاربرد این کارگروه را براساس سلیقه و زیباشناسی محصول، کیفیت وقیمت مناسب عنوان کرد و گفت: با کار گروهی وتیمی وبهره مندی از توان علمی استان ضمن بهره گیری و خروجی مطلوب از این کارگروه ، امید است شاهد رونق وتوسعه صنایع دستی استان باشیم.

عباسی ادامه داد: باید تلاش شود صنایع دستی استان واهمیت این مهم درارزآوری کشور به مسئولین استان بیش ازپیش شناسانده شود تا حمایت های مطلوبتری صورت گیرد.

گفتنی است دراین کارگروه، اساتید دانشگاهی، مدیران شرکت های تعاونی وکارشناسان صنایع دستی استان نظرات وپیشنهادات خود را ارائه داده و بر آسیب شناسی دقیق وعلمی صنایع دستی، کاربردی نمودن وطراحی مطلوب این مهم، شناسایی هنرمندان صنایع دستی و بازاریابی داخلی وخارجی، صادرات محصولات صنایع دستی، و شرکت درنمایشگاه های داخلی وخارجی تاکید نموده و فرهنگ سازی صنایع دستی را از سنین کم مهم عنوان کردند و وارد شدن درس آشنایی با صنایع دستی را ضمن مصوبه گرفتن از مجلس و پیشنهاد آن از سوی همین کارگروه را راهی جهت پیشبرد اهداف صنایع دستی استان ذکر کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1393120247