صندوق احیاء یک موسسه غیرانتفاعی است

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی یک موسسه غیرانتفاعی است و هیچ یک از وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی را بر عهده ندارد

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء با بیان خبر اصلاح آئین نامه های مالی معاملاتی و چارت تشکیلاتی افزود: صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با هدف اشاعه و ترویج و اعطای کارکردها و کاربری های متناسب با اماکن تاریخی و حمایت از حوزه احیاء و بهره برداری از این اماکن تشکیل شده و هیچیک از وظایف قانونی و اساسنامه  ای سازمان میراث فرهنگی را به عهده ندارد. 

ایروانی افزود: در دوره های تحول حقوقی و به تبع آن مالی و عملکردی صندوق احیاء با مراجعه به صاحبنظرانی که خالق قانون تشکیل صندوق احیاء بودند، ایشان با مثال زدن الگوی این مؤسسه در کشورهای پیشرو در زمینه حفاظت و احیاء اذعان داشتند این مؤسسه حلقه واسطه مشارکت دولت با مردم است و جنبه دولتی برای ایجاد آن مدنظر نبوده است. چرا که اگر مقرر بود نهادی دولتی مباحث حمایتی و مرتبط با بخش غیر دولتی را پیگیری نماید، قطعاً در توابع و حوزه های سازمان میراث فرهنگی تدبیر می شد.

مدیرعامل صندوق احیاء افزود: به رغم اینکه این مؤسسه تاکنون از اعتبارات عمومی و سنواتی بهره برداری نکرده و منابع مالی و اعتبار آن از محل کمک های دولتی و مشارکت با بخش خصوصی تأمین شده است، متأسفانه در سنوات گذشته با ایجاد تلقی دولتی بواسطه ملاک قراردادن تلقی تجاری و انتفاعی بودن در آئین نامه های مالی و معاملاتی و پایش آن براساس قانون محاسبات عمومی کشور، به آفت های عدیده ای از جمله درج نام این مؤسسه در فهرست شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی و مختل شدن فعالیت های آن منجر شد.

ایروانی افزود: اکنون راه برگشت صندوق احیاء به اصالت تشکیل آن و فعالیت بر محور توسعه احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی بواسطه اصلاح آئین نامه مالی معاملاتی، چارت تشکیلاتی و اصلاح جزئی اساسنامه( حذف واژگان سودآوری و منفعت زایی) را بر مبنای مصوبه هیئت امناء در دستور کار ماه های اخیر سال جاری قرار دادیم که با یاری پروردگار و با بهره گیری از صاحبنظران، اکنون  اصلاحیه لازم تهیه شده و طی روزهای آتی در دومین نشست هیئت امناء مؤسسه ( در سال 1393) مطرح و برای تصویب مهیا خواهد شد.

لازم به توضیح است کلیه آئین نامه های صندوق احیاء با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب هیئت امناء رسیده و ملاک کلیه فعالیت های این مؤسسه قرار می  گیرد.  

\n

انتهای پیام/

کد خبر 139312031