ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران نوروزی

با تعامل دستگاه های فعال درستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان در راستای عملیاتی شدن اهداف برنامه ریزی شده  نوروزی تلاش می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ ابراهیم کریمی مدیر کل میراث فرهنگی این اداره کل درنشست هماهنگی با مدیران شهرستان بر لزوم فراگیر شدن آموزش درهمه سطوح تاکیدکرد و افزود : ثبت سامانه آماری از ضروریات ارائه آمار دقیق است تا بتوان درحداقل زمان بیشترین بهره را از گردشگری استان برد.
کریمی همچنین بر جایگزین کردن هدایای صنایع دستی به جای هدیه کارت تاکید کرد و گفت: درنظر گرفتن شناسنامه برای هرشهرستان از اولویت هاست و ارائه اطلاعات و تصاویر جامع روستاها وشهرستان ها جهت اطلاعات جامع گردشگری استان از ضروریات است.
وی بهره مندی از ظرفیت ها درهماهنگی خدمات سفراستان واستفاده نسبی از قابلیت های موجود درارائه خدمات شایسته به گردشگران نوروزی را مهم دانست وگفت: با تعامل دستگاه های فعال درستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان و انتخاب شعار سال 94، در راستای عملیاتی شدن اهداف برنامه ریزی شده تلاش شود.
کریمی ایجاد تعامل مطلوب دستگاه ها درحوزه شهرستانی و ایجاد زمینه فکری مطلوب برای نمایندگان مجلس را از ضروریات برشمرد وافزود: این اداره کل با شعار تعادل بخشی، تعاون بخشی و عدالت بخشی از مدیران درخواست دارد با تقویت ادارات شهرستان های غرب وشرق استان و با ارائه پیشنهادات در زمینه عملکرد سال 94 نسبت به ارتقای بهره وری درادارات اقدام شود.
کریمی درپایان با تاکید بر لزوم فراگیر شدن آموزش در همه حوزه های اداره کل اظهار امیدواری کرد: امیدواریم از تمام ظرفیت های شهرستان به نحو مطلوب به منظور پیشبرد اهداف سازمانی بهره برده شود.
                                                                
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393122621