همكاري سازمان هاي مردم نهاد در اجرای برنامه هاي بين المللي

سازمانهاي مردم نهاد در اجراي دو برنامه بين المللي سازمان با عناوين \" كنوانسيون راهنمايان گردشگري سال 2017 \" و \" اجلاس شوراي صنايع دستي منطقه آسيا- اقيانوسيه در سال 2016 \" مشاركت و همكاري می کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ ويدا توحدي مدير كل دفتر امور مجامع و تشكل هاي مردم نهاد سازمان ضمن ابراز مراتب خرسندي و تبريك خود به معاونت هاي صنايع دستی،هنرهاي سنتي و گردشگري به مناسبت برگزاري اين رويدادهاي مطرح بين المللي براي سال هاي آتي در كشور؛ اظهار اميدواري کرد وافزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده و ساماندهي ظرفيتها و قابليت تشكل هاي غيردولتي فعال ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري می توانیم همكاري هاي قابل توجهي با معاونتهاي تخصصي سازمان در سه حوزه (ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ) داشته باشيم.
وی گفت: مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در حركت هاي ملي با هدف رونق گردشگري، حفظ مواريث فرهنگي و توسعه صنايع دستي و اقداماتي از اين قبيل در كشور، تأثير بسزايي در جلب توجه نهادهاي بين المللي دنيا به ايران داردکه واگذاري ميزباني اجلاس هاي جهاني نیز از اين دست است.
در همين راستا، برخي از محورهاي مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به شرح ذيل ارائه می شود:
الف: آشنايي و معرفي ايران به عنوان كشوري كه در صنعت گردشگري جهان نقش قابل توجهي دارد.
 ب: تغيير ديدگاه غيرواقعي بين المللي نسبت به ايران به عنوان كشوری امن براي سفر
ج: شناساندن ظرفيت ها و جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و گردشگري ايران
د: معرفي ايران از منظر هنرهاي دستي و سنتي، مردم شناسي، مهمان نوازي، غذاهاي محلي و متنوع
ه: تبادل و تعامل تجربيات، دانسته ها، ديدگاه ها و اطلاعات كه مورد حمايت سازمان هاي بين المللي است.
گفتنی است، پيرو جلسات تخصصي دفترامور مجامع با تشكل هاي غيردولتي و انجمن هاي دوستي ايران با ساير كشورها، ضمن ارائه توانمندي ها و ظرفيت هاي خود ، آمادگي خود را برای مشاركت و همكاري موثر و پررنگ در فعاليتهاي اجرايي و برگزاري شايسته هر دو برنامه ملي مذكور با محوريت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام می کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1393122626