تشكيل انجمن هاي مردم نهاد در کشور بايد از آموزش و پرورش آغاز شود

يكي از پيشنهادات موثر براي توسعه صنعت گردشگري ايجاد تشكل ها وانجمن هاي مردم نهاد فعال در حوزه گردشگری است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي كردستان؛ تيمور خالدي كارشناس گردشگري این اداره كل گفت: يكي از پيشنهادات براي توسعه صنعت گردشگري ايجاد تشكل ها و انجمن هاي مردم نهاد است ولی با وجود موانع اداري و شيوه نامه هاي متفاوت باعث بی میلی مردم خصوصا جوانان براي ايجاد اين انجمن ها می شود.
وي در ادامه گفت: يكي از موارد حائز اهميت براي ايجاد اين انجمن ها، آموزش در مدارس و ارائه آن در سيستم آموزش و پرورش است كه مي تواند با ايجاد تسهيلات كافي و جلب حداكثري مردم براي تشكيل اين انجمن ها کمک کند.
وي در پایان اظهاركرد: تشكيل اين انجمن ها باید از مدارس آغاز شود كه بر همين اساس انعقاد تفاهم نامه میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان مركزي يك قدم مناسب براي توسعه صنعت گردشگري در كشور است.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393122720