اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي و اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان تفاهم نامه همكاري در زمينه هاي ايجاد كتابخانه و نهادينه كردن فرهنگ مطلعه، با استفاده از امكانات و اختيارات سازماني، امضاء خواهند كرد.
به گزارش روابط عمومي دبيرخانه ستاد اجرايي خدمات سفر خراسان رضوي، اين تفاهم نامه با هدف تحقق اهدافي مانند تبليغ و ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني در بين آحاد جامعه، ايجاد كتابخانه هاي عمومي مشاركتي با استفاده از امكانات و فضاهاي در اختيار هر دو دستگاه و برگزاري نشست هاي تخصصي با موضوع كتاب و كتاب خواني به امضاء مديران اين دو دستگاه در استان خراسان رضوي خواهد رسيد.
بر اساس اين تفاهم نامه مقرر شد اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي  نسبت به ايجاد فرهنگ كتاب و كتاب خواني در سطح اداره كل وواحدهاي تحت پوشش و اقلام انتشاراتي همت گمارد.
هم چنين بر اساس اين تفاهم نامه مقرر شد اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي نسبت به ايجاد كتابخانه هاي سيار در اماكن فرهنگي – تاريخي، ايجاد كتابخانه هاي مشاركتي و ... اقدام كند.
گفتني است اين تفاهم نامه در مراسمي به امضاء رجبعلي لباف خانيكي مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي و حسين اكبري مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان خواهد رسيد.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393122955