بازگشت اشیاء تاریخی محصول برخورد منطقی با این موضوع است


بازگشت اشیاء تاریخی خوروین و چغامیش، اتفاقات بسیار مفید و مثبتی است که امیدواریم در آینده هم ادامه داشته باشد، این اتفاقات محصول برخورد منطقی با این دست موضوعات است که دستاوردهای بزرگی در پی داشته است.


محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول تاریخی در گفتگو با میراث آریا(chtn) با ابراز خرسندی از بازگشت اشیاء تاریخی منطقه چغامیش به کشور، گفت: مسیر بازگرداندن اشیاء تاریخی و باستانی کشورها که در سایر کشورها نگهداری می‌شود، چندین راهکار دارد.

وی ادامه داد: مسائل حقوقی و قوانین بین المللی، لابی‌های فرهنگی و سیاسی، امضای توافق‌نامه ها و پروتکل‌های مختلفی که همکاری کشورها را تنگاتنگ می‌کند، فعالیت در حوزه سازمان‌های جهانی نظیر یونسکو و اینترپل از جمله مهمترین راهکارهایی است که می توان از آنها برای بازگرداندن اشیاء تاریخی استفاده کرد.

کارگر با بیان اینکه استفاده از تمامی این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها در تمامی دنیا  و توسط تمامی کشورها برای بازگردان اشیاء تاریخی و فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: این چالشی است که بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان هستند.

مدیرکل امور موزه‌ها یادآور شد: در صورتیکه راهکارهای مورد نظر به صورت علمی و دقیق اجرا شود نتیجه گیری در این حوزه رضایت بخش و مثبت خواهد بود، همانند اتفاقات مثبتی که در خصوص بازگشت اشیاء تاریخی خوروین و چغامیش صورت گرفت.
وی اضافه کرد: بازگشت اشیاء تاریخی خوروین و چغامیش، اتفاقات بسیار مفدی و مثبتی است که امیدواریم در آینده هم ادامه داشته باشد، این اتفاقات محصول برخورد منطقی با این دست موضوعات است که دستاوردهای بزرگی در پی داشته است.

کارگر با اشاره به اینکه اینگونه اقدامات، کشورمان را به عنوان کشور پیشرو و پیگیر نسبت به آثار تاریخی و فرهنگی، معرفی می کند، یادآور شد: پیگیری اشیاء و آثار تاریخی کشور موجب می شود فضا در این عرصه برای افرادی که اقدامات غیرقانونی می کنند تنگ شود.

مدیرکل امور موزه‌ها ادامه داد: اینگونه اقدامات بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی را بی رونق می کند و به مرور زمان می توانیم با استفاده از تمهیدات موجود، خسارتهای این حوزه را به حداقل برسانیم.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1394020216