فردوسي به درستي توانست فرهنگ ايراني - اسلامي را تلفيق كند


 
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي بااشاره به جايگاه والاي فردوسي حكيم و شان اين شخصيت ارزشمند گفت: فردوسي حكيم مانند ستاره اي درخشان در آسمان فرهنگ و ادب ايران زمين است كه به خوبي توانست تلفيقي بين فرهنگ ايراني – اسلامي به وجود آورد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، حسين زارع صفت با بيان اين مطلب در مراسم گراميداشت روز ملي فردوسي كه پيش از ظهر امروز با حضور مسعود سلطاني فر معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور در فرهنگسراي آريو مصلي نژاد  مشهد برگزار شد گفت: وجود ستارگان فروزاني مانند فردوسي حكيم بايد ما را برآن داشته باشد تا از داشته  ها و ظرفيت هاي فرهنگي و ادبي خود به بهترين شكل ممكن استفاده كنيم.
وي افزود: درسپهر فرهنگ و ادب ايران زمين شخصيت هاي برجسته اي وجود دارند كه مانند خورشيد روشني بخش هستند اما در اين ميان فردوسي از ويژگي بسيار ارزشمندي برخوردار است كه با سرايش شاهنامه كمك شاياني به زبان فارسي كرد.
وي گفت: بايد از داشته ها وظرفيت هاي خود به خوبي استفاده كنيم و از اين ظرفيت هاي فرهنگي در هويت سازي و ايجاد هويت ملي استفاده بهينه ببريم.
وي گفت: فردوسي به خوبي توانست فرهنگ ايران اسلامي را با هم تلفيق كرده و در شاهنامه آن را عرضه بدارد و به عنوان يك امانت ارزشمند و گران بها در تاريخ به امانت بسپارد و برماست كه امانت دار خوبي باشيم.
زارع صفت افزود: ملتي سرافراز است كه بتواند از داشته هاي فرهنگي و ظرفيت هايي كه در اين حوزه وجود دارد به خوبي استفاده كند.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي ادامه داد: اميدوارم برگزاري مراسمي مانند روز ملي فردوسي درچه اي به سوي استفاده هرچه بهتر و بهينه تر از ظرفيت ها و داشته هاي فرهنگي ما باشد.
وي گفت: در همين راستا اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي وظيفه خود مي داند تا با برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم روز ملي فردوسي بتواند زمينه استفاده هرچه بهتر از ظرفيت هاي فرهنگي را در جامعه به وجود آورد.

انتهای پیام/

کد خبر 1394022514